Laseque İşareti Laseque İşareti

Laseque İşaretiDüz bacak kaldırma testi (Straight Leg Raise(SLR)) olarak da bilinen Lasègue işareti, özellikle diz ekstansiyonda ve kalça 90 derecelik fleksiyon pozisyonunda iken Priformis kasına ve tendonuna baskı uygulayarak ağrı hissi oluştuğunda  pozitiftir. Ağrı veya hassasiyet genellikle daha büyük siyatik çentik çevresinde lokalizedir.

Test poziyonu 
Hasta sırtüstü pozisyonda fizyoterapist test edilecek tarafta iken fizyoterapistin distal eli hastanın topuğundan kavrar, diğer eli ise diz ekstansiyonunu korumak için hastanın uyluğunun ön tarafındadır.

Hareket 
Fizyoterapist gerginlik hissedene kadar veya tam bir hareket açıklığı elde edene kadar yavaşca bacağı kaldırır. Hastadan ağrı veya gerginlik hissi yok olana kadar bacağını yavaşca indirip o noktada ayağını dorsifleksiyon ve boynunu fleksiyona getirilmesi istenir.

Pozitif Bulgular
Dorsifleksiyon ve boyun fleksiyonu ile bacakta veya bel bölgesinde meydana gelen dural tutulum siyatik sinirin irritasyonun göstergesidir.
Dorsifleksiyon ve boyun fleksiyonu ile ağrıda artışın olmaması hamstring gerginliği veya sakroiliak patolojinin göstergesidir.

Klinik uygulmada sonuç testi 2 değişkene göre yorumlanır:
1) Bacak ile kaldırılabileceği yatay düzlem arasındaki maksimum açı  
2) Hareket tarafından tetiklenen ağrı

Hazırlayan:Berna Kılıç

Referanslar
Devillé Walter L. J. M. et al. The test of Lasègue : Systematic review of the Accuracy in Diagnosing Herniated Discs. Spine Nov 2000; 25 (9) : 1140-1147 (A1)
Shah S,Wang TW. Piriformis syndrome. eMedicine specialities :Sports medicine : hip 2009fckLRhttp://emedicine.medscape.com/article/87545-overview

Özet

Bu çalışmada laseque işareti,testin yapılışı ve pozitif olması durumundaki klinik bulgular anlatılmıştır.

Laseque İşareti