Egzersizin Mikrobiyata Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Mikrobiyota Nedir? Faydaları ve Bilimsel Yönü

Bağırsak mikrobiyotasının önemi günümüzde giderek daha iyi anlaşılmaktadır.Bağırsak mikrobiyotasındaki bozukluklar obeziteden oto-immün hastalıklara kadar geniş bir spektrumda yer alan ciddi sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.Egzersizin bağırsak mikrobiyatası üzerinde etkili olabileceğine dair bazı kanıtlar olduğu ileri sürülmektedir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada egzersizin mikrobiyota üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için sezon öncesi kamp döneminde sporculardan fekal örnekler alınmış ve bu örnekler kontrol grubundaki erkek yetişkinlerden alınan fekal örneklerle karşılaştırılmak üzere analiz edilmiştir.Çalışmada katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Grupların birine İrlanda Ulusal Erkek Rugby Takımı oyuncuları, diğerine ise sağlıklı erkek yetişkinler dahil edilmiştir.Fekal örneklerle yapılan analizlerde inflamatuar sitokinler ve metabolik parametrelerin göstergesi olan kreatin kinaz da incelenmiştir.Katılımcıların diyet bilgileri de alınarak analiz edilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda, sporcuların yer aldığı grubun kontrol grubuna göre daha düşük inflamatuar parametrelere ve daha yüksek metabolik parametrelere sahip olduğu saptanmıştır.Sporcuların yer aldığı gruptaki katılımcıların diğer gruptaki bireylere kıyasla daha farklı çeşitte bakterinin yaşadığı bir bağırsak biyomuna sahip olduğu ortaya çıkmıştır.Sporcuların yer aldığı gruptaki katılımcılarda bazı bakteri sınıflarının oranlarının diğer gruptaki bireylere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.Protein alımı ile bağırsak mikrobiyota çeşitliliği arasında pozitif korelasyon olduğu gösterilmiştir.Sonuç olarak, egzersizin mirobiyota çeşitliliğini arttıran önemli faktörlerden biri olduğu iddia edilmiştir.

Hazırlayan: Fzt. Onur Körtelli

Referans
Clarke et al. Exercise and associated dietary extremes impact on gut microbial diversity. Gut 2014;63(12):1913-20.

Özet

Bu çalışmada, egzersizin mikrobiyota üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir.

Egzersizin Mikrobiyata Üzerindeki Etkileri Nelerdir?