Multiple Skleroz Rehabilitasyonu

Multiple Skleroz (MS)

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Son yıllarda MS’de klinik sonuçları iyileştirmede birçok rehabilitasyon müdahalesi denenmeye başlanmıştır.Bu çalışma, rehabilitasyon etkinliği için yayınlanmış sistematik incelemelerden elde edilen en güncel kanıtları özetlemiştir.

Yüksek Düzey Kanıtlar
Fiziksel terapötik yöntemler
Egzersiz/Fiziksel aktivite; fonksiyonel sonuçları geliştirir,(hareket,kas kuvveti,aerobik kapasite),yorgunluğu azaltır,yaşam kalitesini geliştirir.
Hasta tarafından bildirilen yorgunluk için kapsamlı yorgunluk yönetim programları

Orta Düzey Kanıtlar
Multidisipliner rehabilitasyonun aktivite ve katılım düzeyinde uzun dönem kazanımları
Depresyon tedavisinde kognitif-davranışsal terapiler
Hastanın bilgi düzeyini arttırmada sağlanan bilgilendirmeler

Düşük Düzey Kanıtlar
Denge ve kognitif düzeyi iyileştirmede egzersiz terapisi
Psikolojik müdahaleler
Diğer rehabilitasyon müdahaleleri
İş-Uğraşı Stratejileri, Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Tüm Vücut Vibrasyonu, Üst Ekstremite Rehabilitasyon Programları, Mesleki Rehabilitasyon, Telerehabilitasyon
Ms’e bağlı spastisiteyi hedefleyen spesifik terapi programları

Yetersiz Düzey Kanıtlar
Diyet (Çoklu doymamış yağ asitleri,D Vitamini)
Hippoterapi ve elektrik stimülasyonu


Sonuç olarak;
Geniş aralıkta rehabilitasyon müdahalelerine rağmen, metodolojik açıdan sağlam kanıtların olmaması nedeniyle halen belirsizlik mevcuttur. Rehabilitasyon komponentleri, yöntemleri, sürelerine kanıt için daha fazla araştırmalara ihtiyaç vardır.

Referans
Fary Khan, Bhasker Amatya.Rehabilitation in Multiple Sclerosis:A systematic Review of Systematic Reviews

Özet

Son yıllarda MS’de klinik sonuçları iyileştirmede birçok rehabilitasyon müdahalesi denenmeye başlanmıştır.Bu çalışma, rehabilitasyon etkinliği için yayınlanmış sistematik incelemelerden elde edilen en güncel kanıtları özetlemektedir.

Multiple Skleroz Rehabilitasyonu