Omuz Değerlendirmesi

Fizyodemi May 2023

Ağrılı bir hastanın omuz bölgesinde herhangi bir tedavi için ön koşul, değerlendirme sırasında ortaya çıkan ve o zamana kadar var olan belirti ve semptomların kesin ve kapsamlı bir resmidir. Birçok yapısı (çoğu küçük bir alanda), çok sayıda hareketi ve eklemlerin içinde veya dışında oluşabilecek çok sayıda lezyon nedeniyle omuz kompleksinin değerlendirilmesi zordur. Omuz geçmişi ve muayenesine sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olmak, durumun temel yönlerinin ortaya çıkarılmasını ve önemli koşulların gözden kaçırılmamasını sağlar. Bu süreçte toplanan bilgiler, özel testlere veya soruşturmalara ve devam eden yönetim ihtiyacına ilişkin kararlara rehberlik edebilir.

İlişkili Anatomi


Kolun gövdeye göre hareket açıklığı (ROM) sadece glenohumeral eklemden gelmez. Hareket aynı zamanda akromioklaviküler (a.c.) eklemde, sternoklaviküler (s.c.) eklemde ve üst kostosternal ve kostovertebral eklemlerde meydana gelir. Normal hareket için başka bir ön koşul, kürek kemiğinin sırt göğüs duvarından görece serbestçe hareket edebilmesidir.Glenohumeral eklem, nispeten sığ bir yuvaya sahip çok eksenli bir sinovyal eklemdir.

Eklem, desteği, stabilitesi ve bütünlüğü için öncelikle kaslara ve bağlara bağlıdır. Firbokartilaj halkası, labrum, skapulanın glenoid boşluğunu yaklaşık% 50 çevreler ve derinleştirir.

Stabilite, çoğunlukla skapuladan kaynaklanan ve caput humeri üzerine yerleştirilen periartiküler kaslar tarafından sağlanır.Rotatör manşet kasları, m.supraspinatus, m. infraspinatus ve m. subscapularistir. Spina kürek kemiği sırt tarafındaki kemikli bir çıkıntıdır ve trapez ve m. deltoid kaslarının yapışma yeridir. Spina skapula lateral tarafta genişleyerek akromiyonu şekillendirir. 

Akromiyon ve humerus başı arasındaki boşluğa subakromiyal boşluk denir. Bu boşlukta rotator kılıf kaslarının tendonları ve bursa subacromialis'i (= bursa subdeltoidea) bulunur.Tüberkülum minus ve tüberkülum majus, caput longum m tendonunun bulunduğu sulkus intertüberküleris ile bölünür.Bu tendon eklemin içine doğru devam eder ve kavitas glenoidalis'in (labrum glenoidale) üst sırtına yerleştirilir.Anamnez 
Omuz içindeki ve çevresindeki yaralanmalar genellikle (üst) kolda ve bazen trapez, dermatomlar C4 ve C5’te hissedilebilir. Omuzdan gelen ağrı en çok hasta tarafından C5 dermatomunda, klavikulada ağrı, a.c. eklem ve / veya sc. C4'te hissedilebilir.

Hasta Hikayesi
Hastanın geçmiş tıbbi geçmişini dikkatlice dinlenmelidir, bu durum kırmızı işaretleri ortadan kaldırabilir ve omuz muayenesine rehberlik edebilir
Başvuru durumu öyküsü, şikayetler ne kadar süredir devam ediyor, nasıl gelişti, bir travma anı var mıydı?
Ağrı dağılımı ve şiddeti: rahatsız uyku, hasta tarafa yatabilir, evde ve işte günlük yaşamdaki engel derecesi
Kişisel bakım ve hastanın denediği diğer tedaviler
Geçmişte omuz şikayetleri: seyri, tedavisi ve tedavinin sonucu
Şikayetler ve çalışma durumu arasındaki ilişki
Şikayetler ile spor faaliyetleri arasındaki ilişki
Şikayetlerin yeri hakkında bir izlenim edinmeye çalışılmalıdır.
Ağrının yeri
Ağrıyı agreve eden faaliyetler, ör. havai aktiviteler, nesneleri kaldırma, günlük yaşam aktiviteleri, spor veya eğlence aktiviteleri ile ilgili zorluk
Üst kolu bir veya daha fazla yönde hareket ettirirken ağrılı sınırlama
İnstabilite hissi
Boyunda şikayetlerin varlığı

Olası patolojileri belirlemek için sorulacak sorular
Boynunuzu hareket ettirmek semptomlarınızı değiştirir mi?
Kol hareketi sırasında kendinizi hiç dengesiz hissediyor musunuz?
Kollarınızla başınızın üzerinde hareketler yaptığınızda, bu ağrı seviyenizi kötüleştirir mi?
Kolunuzu hareket ettirmek zor mu?
Kollarınız başınızın üzerinde hareket ederken, kollarınız daha ağır mı hissediyor?

Yaralanma Mekanizması
Herhangi bir yaralanmanın mekanizmasını sormak, özellikle yaralanma zamanıyla ilgili üç faktör hakkında çok önemlidir: anatomik bölge, ekstremite konumu ve öznel deneyimler. Hastanın anatomik bölge tanımını netleştirmeye özen gösterin. Yaralanma anında kol pozisyonunun açıklaması da değerlidir. Örneğin, kaçırılan ve dışarıdan döndürülen bir kola düşmek omuz çıkığı veya subluksasyon riskini artırır. Son olarak, hastanın yaralanma anında öznel deneyimlerini araştırmak yararlı olabilir. Örneğin, bir çatlama veya çatlama sesi bir kemik veya bağ kırılmasıyla ilgili olabilir; bir şeyin "ortaya çıktığını" hissetmek, eklem çıkığı veya subluksasyonu gösterebilir.

Fiziksel İnceleme
Bu video, kilit önemli prosedürlerin 15 dakikalık bir özetini veriyor.

Servikal Bölge
Servikal bölge,ağrıyı omuz / skapular bölgeye yönlendirebilir. Hastanın klinik sunumuna katkıda bulunabileceğinden servikal bölgenin uygun şekilde değerlendirilmesi zorunludur.

Amaç
Gözlem
Omuz muayenesinin bu aşamasındaki temel ilke simetridir. Her omzun şekli, konumu ve işlevi nispeten benzer olmalıdır. Omuz baskınlığından dolayı bazı farklılıklar ortaya çıkabilir; baskın omuz daha aşağıda oturabilir ve daha büyük kas kütlesi nedeniyle biraz daha büyük görünebilir. Ayrıca kürek kemiği ve / veya kanat pozisyonuna ve anormal şişlik / yaralanma duruşlarına bakılmalıdır.

Palpasyon
Omuz bölgesinin palpasyonu, fizyoterapiste değerli bilgiler sağlayabilir. Fizyoterapist, dokunun şişme, doku ve sıcaklığının varlığına dikkat etmelidir. Ek olarak, fizyoterapist asimetri, duyu farklılıkları ve ağrı üremesini gözlemleyebilir. Palpe edilecek temel yapılar şunları içerir:

Akromioklaviküler Eklem
Sternoklaviküler eklem
Rotator manşet kasları
Biseps tendonunun uzun başı
Hassasiyet ve değişmiş his 
Yüzey sıcaklığı, doku (objektif) - sıcak gergin bir yüzey enfeksiyon, iltihaplanma / sinovit, yakın zamanda yaşanan travma veya tümörü gösterebilir
Şişme - efüzyon, tümör, nodül veya kemik değişikliklerini gösterebilir
Hareketli krepitus - osteoartrit, tendinopati ve kırıkta ortaya çıkar

Nörolojik Değerlendirme
Birincil omuz ağrısı şikayeti ile gelen hastalarda kapsamlı bir nörolojik muayene gerekli olabilir. Uyuşma ve karıncalanma gibi nörolojik semptomların varlığı bu muayeneyi gerektirebilir.

Myotomlar
C4- Omuz elevasyonu/ omuz silkme
C5- Omuz abduksiyonu
C6- Dirsek fleksiyonu,el bileği ekstansiyonu
C7- Dirsek ekstansiyonu, el bileği fleksiyonu
C8- Başparmak abduksiyonu/ ekstansiyonu
T1- Parmak abduksiyonu

Dermatomlar 
C4- Omuzun üstü
C5- Lateral deltoid
C6- Başparmak ucu
C7- Orta parmak distali
C8- 5. Parmak distali
T1- Önkol mediali

Patolojik Refleksler
Hoffman refleksi
Ters Supinator Refleks

Derin tendon refleksleri
Biseps braki- C5 sinir kökü
Brachioradialis- C6 sinir kökü
Triseps- C7 sinir kökü
Hareket Testleri 
Hasta omuz için tüm fonksiyonel düzlemlerde aktif hareketler gerçekleştirir. Bu fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon, adduksiyon ve iç ve dış rotasyonu içerir. Hareket aralığını tahmin edin veya bir gonyometre ile ölçün ve etkilenen kişiyi, etkilenmemiş omuzla ve normal beklenen aralıkla karşılaştırın.

Aktif Eklem Hareket Açıklığı

Disfonksiyon - hareketleri etkiler. Sorunun izole edilmesine yardımcı olabileceğinden, hangi hareketler sınırlıdır.


Hareketler aşağıdakilerle sınırlıysa aşağıdakileri düşünün:
Ağrı: tendinopati, sıkışma, burkulma / zorlanma, labral patoloji
Mekanik blok: labral patoloji, donmuş omuz
Gece ağrısı (etkilenen omuzda yatarken): rotator manşet patolojisi, ön omuz instabilitesi, ACJ hasarı, neoplazma (özellikle aralıksız)
"Tıklama veya tıkanma" hissi: labral patoloji, dengesiz omuz (ön veya çok yönlü instabilite)
Sertlik veya dengesizlik hissi: donmuş omuz, ön veya çok yönlü dengesizlik
2. kısım için: Omuz Değerlendirmesi -2

Paylaş:

Yorumlar (0)

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

bu içerikleri beğeneceğinizi düşünüyoruz

Campus Online Kariyer Rehberi

Fizyodemi

Daha fazla benzer içerikten haberdar olmak için abone olun

Size özel bir deneyim sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.