Patellofemoral Ağrıda Kuadriseps Kuvvetlendirme Egzersizleri Patellofemoral Ağrıda Kuadriseps Kuvvetlendirme Egzersizleri

Patellofemoral Ağrıda Kuadriseps Kuvvetlendirme EgzersizleriPatellofemoral Ağrı Sendromu (PFAS), çömelme, uzun süre oturma ve merdiven aktiviteleri sırasında retropatellar ve peripatellar bölgede yaygın ağrı ile karakterize bir yaralanmadır.Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Kuadriceps kuvvetlendirme egzersizleri tedavi programına sıklıkla dahil edilmesine rağmen 2003 yılında yayınlanan bir sistematik inceleme, egzersiz yapmanın, yapmamaya göre daha etkili olduğuna gösteren düşük seviye bir kanıt ortaya koymuştur.

İncelemeye alınan çalışmalar


Sonuç olarak;

Haftada 3 kez uygulandığında izole kuadriceps egzersizlerinin PFAS tedavisinde etkili olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmuştur. Sadece tavsiye ve bilgi alan gruba göre, ağrıda azalma ve fonksiyonellikte artış saptanmıştır.

Tüm quadriceps kuvvetlendirme egzersizlerinin ( ağırlık aktarmada, ağırlık aktarmasız, selektif VMO çalışması) etkili olduğu bildirilirken hangisinin daha etkili olduğu hakkında öneride bulunulmamıştır.

Kuadriceps kuvvetlendirme egzersizlerinin diğer tedavi yöntemleri ile kombinasyonu ile hemen tedavi sonrası ve 12.haftada yapılan ölçümlerde ağrı anlamlı derecede azalırken, fonksiyonda iyileşme görülmemiştir.

Literatür kuadriseps kuvvetlendirme egzersizlerinin (diğer yöntemlerle kombine edilmiş yada edilmemiş) PFAS tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir.

Referans
Kooiker L, Van De Port IG, Weir A, Moen MH.Effects of physical therapist-guided quadriceps-strengthening exercises for the treatment of patellofemoral pain syndrome: a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(6):391-B1

Özet

Bu çalışmada patellofemoral ağrılı hastalar için önerilen kuadriceps kuvvetlendirme egzersizleri ile bu egzersizlerin fizyoterapist gözetiminde yapılmasına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Patellofemoral Ağrıda Kuadriseps Kuvvetlendirme Egzersizleri