Bursitler Bursitler

Bursitler

Bursit, sürtünmeyi azaltmak için kaslar, tendonlar ve kemikler arasında oturan küçük sıvı dolu bir kese olan bir bursa iltihabıdır. 

Sık görülen bursitler şunlardır:
-Subakromiyal bursit
-Olekranon bursit
-Prepatellar bursit
-Infrapatellar bursit 
-Popliteal bursit 
-Kalçanın trokanterik bursiti
-Aşil bursiti
-Retrokalkaneal bursit
-İskiyal bursit 
-İliopsoas bursit
-Pes anserin bursit
Prepatellar ve olekranon bursit  
 
    
 
Bir bursa iltihaplandığında şişer, sürtünme yaratır ve koruması gereken kas tendonunu tahriş etmeye başlar. Böylece bursit ve tendinite oluşur.
Aşağıda bursit nedenlerinin bir özeti bulunmaktadır.
 
1)Eklemin aşırı kullanımı
2)Tekrarlayan zorlanma: örneğin ağır yüklerin kaldırılması
3)Travma: Dirseğin üzerine düşme veya bir şeye çarpma
4)Basınç: Bir masada dirseğe yaslanmak öğrenciler arasında yaygın bir bursit nedenidir.
5)Bakteriyel enfeksiyon: Bir yaradan kaynaklı olabilir (buna septik bursit denir).
6)Diğer iltihaplı hastalıklar: Örneğin bursada gut kristalleri oluşabilir ve iltihaplanmaya neden olabilir.

Klinik görünüm  bursitin konumuna bağlıdır. Etkilenen bölgede ağrı ve şişkinlik görülür. Kızarıklık ve sıcaklık bursit belirtileri olabilir, ancak yüzeysel olmayan bir bursada bu belirtileri tespit etmek daha zordur.  Yerel hassasiyet veya sertlik vardır. Enflamasyon kötüleştiğinde şişme meydana gelebilir. 

Nasıl müdahale edilebilir?

-Etkilenen eklemi dinlendirmek
-Buz uygulamak
-NSAID'ler (steroid olmayan anti inflamatuar ilaçlar)
-Steroid ajanlarla yapılan enjeksiyonlar
-İyileşme fark edildiğinde, egzersiz ve aktivitelerde kademeli bir artış sağlamak
Not: Etkilenen eklemi dinlendirmek, hareketsiz hale getirmek anlamına gelmez, bu, adeziv kapsülit (özellikle omuzda) için risk oluşturabilir.
Septik bursit için neler yapılabilir?
-Antibiyotikler
-Enfekte bursa sıvısının steril iğne ile aspirasyonu yaklaşık 3 günde bir tekrarlanmalıdır.
-Tüberküloz bursit durumunda bursanın cerrahi olarak çıkarılması önerilir.
-İğne ile yeterli aspirasyon yapamama ve apse veya nekroz oluşumunda cerrahi insizyon ve drenaj önerilir.

Hazırlayan: Fizyoterapist Ayşe Demirtaş
Ce´dric Perez1 ET AL. Infectious olecranon and patellar bursitis: short-course adjuvant antibiotic therapy is not a risk factor for recurrence in adult hospitalized patients: Journal of Antimicrob Chemotherapy 2010; 65: 1008–1014 (Evidence level B)