Egzersizin Etkileri Nelerdir? Egzersizin Etkileri Nelerdir?

Egzersizin Etkileri Nelerdir?


Egzersizin etkileri dünyamızda her geçen gün daha da anlaşılmaktadır. Egzersizin  kalp yetmezliğinde etkileri şunlardır:

Artan egzersiz kapasitesi
Submaksimal egzersize azaltılmış kalp atış hızı tepkisi
Artmış iskelet kası fonksiyonu
Geliştirilmiş endotel fonksiyonu
Gelişmiş otonom sinir sistemi işlevi
Azaltılmış inflamatuar sitokinler
Artmış kas gücü ve dayanıklılığı
İyileştirilmiş sağlık durumu ve yaşam kalitesi
Daha düşük hastanede yatış ve hastanede kalış süresi
Tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarında azalma 

Peki egzersiz mental sağlığımızda da etkili mi? Bunun cevabı da evet. Şizofreni hastalığından muzdarip bir grup insana fiziksel egzersiz verilmiş ve sonuç hastalığın prognozunda azalma meydana gelmiştir. 
 
Bununla birlikte egzersizin etkisi hormonal dengede de merak edilmiş ve araştırmacılar bunu da araştırmışlar:

Egzersiz hormonal dengede etkili mi?

Yakın zamanda Sellami ve arkadaşları genç yetişkinlerin dinlenme sırasında ve sprint egzersize yanıt olarak orta yaşlı katılımcılardan daha fazla büyüme hormonuna sahip olduklarını bildirmişlerdir. Bununla birlikte, 13 haftalık birleşik sprint ve direnç eğitimi bu yaş etkisini ortadan kaldırmış ve hem genç hem de orta yaşlı katılımcılarda dinlenme ve egzersiz sonrası büyüme hormonunu artırmıştır.  De Souza Vale ve arkadaşları yaşlı kadınlarda üç aylık su aerobiği eğitiminin etkisini araştırmışlar ve bazal kortizolde hiçbir değişiklik bildirmemişlerdir. Bununla birlikte, ana sporcularda altı haftalık HIIT'i takiben kortizolde, tepe güç çıkışında eşlik eden bir artışla birlikte bir artış gözlenmiştir.

Orta yaşlı erkeklerde, daha önce kombine sprint ve direnç antrenmanını takiben bazal kortizolde hiçbir değişiklik gözlemlenmemiş, ancak supramaksimal sprint'e akut kortizol yanıtı antrenman sonrası yükselmiştir. Egzersiz eğitiminin kortizol düzeyine etkisindeki yaşlanmaya bağlı değişikliklerle ilgili olarak Kraemer ve arkadaşları, 10 hafta boyunca haftada üç kez ağır direnç eğitiminden sonra genç ve yaşlı erkeklerde kortizol düzeyini karşılaştırmıştır. Sonuçlar, yaşlı grupta 3. ve 10. haftalarda istirahat kortizolünde düşüş olduğunu göstermiştir.
 
Klinik olarak buradan şunu çıkarabiliriz iyi bir egzersiz reçetesiyle hastalarımızın memnuniyetini çok fazla artırabiliriz.

Yazan: Fzt. Sefer Ali İnanıcı
 
Referanslar
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4493772/ 
2. Firth J, Cotter J, Carney R, Yung AR. The pro-cognitive mechanisms of physical exercise in people with schizophrenia. Br J Pharmacol. 2017 Oct, 28261797, 174(19):3161-3172. doi: 10.1111/bph.13772. Epub 2017 Apr 20. PMID: ve PMC5595765., PMCID: 

Daha fazla oku: Egzersizin Testosteron Üzerine Etkileri Nelerdir?

Özet

Bu blog yazısında egzersizin etkileri kardiyovasküler sistem, mental sağlık, hormonal sistem kapsamında incelenmiştir.