Hareket Temelli Tedaviler 2: Pilates Hareket Temelli Tedaviler 2: Pilates

Hareket Temelli Tedaviler 2: Pilates

Pilates Metodu


Pilates; merkezleme, konsantrasyon, kontrol, keskinlik, akıcı hareket ve solunum gibi bütünsel hareket ilkelerine dayanan düşük tempolu bir egzersizdir (Tablo 3). Pilates farkındalık yaklaşımıyla, vücut farkındalığı stimüle eder, kas iyileşmesini, hareket sırasında vücut hizalanmasını, postür farkındalığı ve dinamik hareket sırasında core kaslarının kontrolünü sağlar. Pilates, derin kas gruplarını güçlendirmek için dirençli izokinetik egzersizler kullanır. Yoganın aksine, Pilates'in sadece 2 ana formu vardır (Tablo 4).

Pilates Prensibi

Kısa Açıklaması

Merkezleme

Transvers abdominaller, oblikler, diyafram, multifidus ve pelvik taban kasları gibi derin gövde kaslarının aktivasyonu. Bu kaslar lumbosakral omurga ve pelvisi stabilize eder.

Konsantrasyon


Egzersizin doğru şekilde yapılmasına odaklanma.

KontrolEgzersizleri ve duruşları dikkatli bir şekilde ve doğru miktarda kas aktivasyonuyla sergileme.

KeskinlikEgzersiz sırasında vücut diziliminin ve kullanılan tekniğin doğruluğu.

Akıcı Hareket


Zarif geçişler ile hareketlerin düzgünlüğü.

SolunumEgzersizler, derin karın kaslarını stabilize eden ve güçlendiren bir nefes ritmiyle senkronize edilir.

   

Tablo 4: Pilates Tipleri

Pilates Tipi

Kısa Açıklaması

Mat Pilates

Gerekli olan tek ekipman bir mattır ve direnç için sadece vücut ağırlığı kullanılır. Mat Pilates, kas kontrolünü öğrenmek için bir temel sağlar.

Reformer Pilates


Ayarlanabilir direnç sağlayan yaylara sahip özel ekipman gerektirir. Reformer Pilates, reformer makinesine aşina olmayı gerektirir ancak gücü artırmak için ek direnç avantajına sahiptir.

 

Araştırmalara Göre Pilates


Araştırmalar, Pilates'in engelli kişilerde ağrı, fonksiyon, psikolojik sağlık ve kinezyofobiyi iyileştirdiğini göstermiştir. Sistematik incelemeler, Pilates'in vücut kompozisyonu, bel ağrısı, meme kanseri rehabilitasyonu, yaşlılarda fiziksel uygunluk ve düşmeyi önleme, pelvik taban kas fonksiyonu üzerine etkinliğini araştırmıştır. Bununla birlikte, Pilates'in faydaları, yogayı inceleyen binlerce araştırma makalesi ile karşılaştırıldığında literatürde çok daha az yer almaktadır.    

  

Bel Ağrısı için Pilates

 
Sınırlı Pilates araştırmaları arasında en güçlü kanıtlar, Pilates'in bel ağrısını etkili bir şekilde tedavi ettiğini göstermektedir. Pilates egzersizleri lomber stabiliteyi geliştirir ve postür eğitimini içerir, böylece geleneksel kanıta dayalı fizik tedavi programlarıyla aynı stratejileri kullanarak bel ağrısını hafifletebilir. Pilates, core bölgesini güçlendirmek için derin karın kaslarını harekete geçirir, vücut dizilimine ve farkındalığına odaklanarak bel ağrısını hafiletir. Çalışmalarda tespit edilen fiziksel değişiklikler arasında rektus abdominis kuvvetinin artması, transversus abdominis ve oblik kaslardaki kas asimetrilerinin ortadan kaldırılması, transversus abdominis izolasyonunun iyileştirilmesi, ekstremitelere yüklenmeyle omurga stabilitesinin iyileştirilmesi, hamstring esnekliğinin iyileştirilmesi ve abdominal kas dayanıklılığının iyileştirilmesi yer almaktadır. 
 
Pilates uygulayacılarıyla standart karın egzersizi yapan iki grubu karşılaştıran bir PKÇ’de omurga stabilitesine birincil katkıda bulunan transversus abdominisin aktivasyonu incelenmiş ve Pilates uygulayıcılarının transversus abdominisin önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur. 
Bir başka RKÇ, Pilates ile aerobik egzersizi karşılaştırmış ve Pilates'in bel ağrısı ve sakatlığı tedavisinde daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Pilatesin pelvis ve gövde kaslarını hedef alması, bel ağrısının tedavisi için vazgeçilmez bir komponent olmasını sağlar. Araştırmalar ayrıca Pilates programlarında geleneksel bel okuluna kıyasla daha yüksek hasta memnuniyeti ve uyumu tespit etmiştir.
  
 

Özet Olarak Pilates Terapi

 
Pilates yöntemi yüz yılı aşkın bir süre önce ortaya çıkmış olmasına rağmen, sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel deneylerin sayısı oldukça azdır. Mevcut çalışmalar, Pilates'in bel rahatsızlıklarında etkili bir tedavi olduğunu göstermektedir; ancak mevcut kanıtlar kesin sonuç verecek kadar güçlü değildir. Sonuç olarak Pilates, bel ağrısı için geleneksel fizik tedavi programlarına yeri doldurulamayacak bir komponent olarak olarak önerilmektedir.
 
Hazırlayan: Fzt. Ece Yüksel
Phuphanich, M. E., Droessler, J., Altman, L., & Eapen, B. C. (2020). Movement-based therapies in rehabilitation. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics, 31(4), 577-591.