Kas İskelet Sistemi Klinisyenleri için Kranial Sinirlerin Değerlendirmesi Kas İskelet Sistemi Klinisyenleri için Kranial Sinirlerin Değerlendirmesi

Kas İskelet Sistemi Klinisyenleri için Kranial Sinir Değerlendirmesi

Tüm klinisyenlerin hasta öyküsündeki temel unsurları bilmeleri ve bu doğrultuda ciddi patolojilerin göstergesi olabilecek durumları tanıma becerisine sahip olmak son derece önemli. Kas-iskelet sistemi pratiğine yönelik nörolojik muayeneler ise güvenli ve uygun klinik uygulamanın kilit unsuru olarak kabul edilmekte, genellikle alt/üst ekstremite ile üst motor nöron tutulumunu belirlemek için kullanılmaktadır.
 
Boyun ağrısı, baş ağrısı ve bunlarla ilişkili yüz ağrısı, çene ağrısı, kas disfonksiyonu, görme / denge bozuklukları ve baş dönmesi gibi durumlar, fizyoterapi dünyasında onlarca yıldır çeşitli alanlarda tartışılır, bununla birlikte hastaların boyun ağrısı ve sertliği ile baş ağrısı için fizyoterapiye başvurma sıklığı son derece yaygındır. Boyun ve baş ağrısı için fizyoterapi değerlendirmesine ve müdahelesine olan arayış devam ederken boyun ağrısı, baş ağrısı ve orofasiyal ağrının yaygın olarak felce yol açan arteriyal diseksiyonun erken belirtileri olduğu pek çok yayında rapor edilmiş olmasıyla ek önem kazanır. 
 
İyi bir klinisyenin rolü, travma olsun ya da olmasın, sıklıkla boyun ağrısıyla birleşen karmaşık durumları anlamdırabilmektir.  Herhangi bir değerlendirmenin temel amacı, ileri tetkit veya test için sevk edilmesi gerekebilecek hastaları, acil veya acil olmayan vakalar olarak filtrelemektir. CN muayenesinin ise bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğu söylenebilir.

Gizli CN felci, alt kranial sinirlerin karotis kılıfına anatomik yakınlığına bağlı olarak karotis arter diseksiyonunun preiskemik bir özelliği olduğu bilinmektedir.Bu çalışma ise klinisyenlere kranial sinirlerin fonksiyonlarını kas-iskelet sistemi vakalarında uygun testlerinin yapılmasını, klinik akıl yürütme için kraniyal sinirlere ilişkin güncel bir kılavuz olma amacındadır.
 
 
 
Çeviri: Fzt. Ece Yüksel & Fzt. Berna Kılıç
Seslendiren: Fzt. Hande Çevikkol
Model: Fzt. Dilek Üstün
A guide to cranial nerve testing for musculoskeletal clinicians
Alan TaylorORCID Icon,Firas MouradORCID Icon,Roger KerryORCID Icon &Nathan Hutting
Daha Fazla Oku: Yüz Felci