Yergason Testi Yergason Testi

Yergason Testi

Yergason Testi, bisipital tendinit ve stabil olmayan superior labral anterior posterior (SLAP) lezyonu gibi biseps tendon patolojisini test etmek için kullanılır.  
 
Test, 1931'de temel olarak bisipital tendiniti saptamak için tasarlanmıştır. Ancak ağrılar tenosinovit, tendinopati veya bir SLAP lezyonundan da kaynaklanabilir. Ayrıca, transvers humeral ligamentin bisipital olukta biseps tendonunu tutma yeteneğini de değerlendirir. Biseps tendonu problemleri gençlerde izole aşırı kullanım yaralanması ve yaşlılarda ise rotator manşet yaralanması ile ilişkilidir. 
Hasta, humerusu nötral pozisyonda ve dirseği pronasyonda ve 90 derece fleksiyonda olacak şekilde anatomik pozisyonda oturmalı veya ayakta durmalıdır. Hastadan, terapistin eli distal önkol etrafına (bilek ekleminin hemen üstünde) sararak üretilen manuel direncine karşı kolunu dışa doğru döndürmesi ve supinasyonu yapması istenir. Ağrı bisipital olukta yeniden oluşuyorsa ve bir biseps veya bir SLAP lezyonundan şüpheleniliyorsa Yergason Testi pozitif olarak kabul edilir. Test sırasında hastaya tanıdık gelen bir "klik" hissi oluşursa, transvers humeral ligamentte (intertüberküler sulkus üzerinde uzanan ligamentte) hasardan da şüphelenilmelidir. 
 
 
 
Testin varyasyonu: Testin yaygın bir varyasyonu, hastanın dirence karşı da önkolunu supin pozisyona hareket ettirirken aynı anda omzunu dış rotasyona hareket ettirmesi olarak tanımlanır. Karmaşık bir harekettir ve direnç eklendiğinde etkili yanıt alabilmek için hastadan önce dirençsiz yapması istenir.
Yergason Testi, bisipital tendiniti doğrulamak için genellikle Speed testi ile birleştirilir. 
 
Hazırlayan: Fizyoterapist Ayşe Demirtaş 
Hattam P, Smeatham A. Special Tests in Musculoskeletal Examination. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2010.