Aşil Tendinopatisinde Eksentrik Eğitim mi Ağır Yavaş Dirençli Eğitim mi? Aşil Tendinopatisinde Eksentrik Eğitim mi Ağır Yavaş Dirençli Eğitim mi?

Aşil Tendinopatisinde Eksentrik Eğitim mi Ağır Yavaş Dirençli Eğitim mi?Aşil tendonu, gastroknemius-soleus muskulotendinöz birimin (triceps surae) distal insersiyosunu oluşturur. Vücudun en kalın ve en güçlü tendonudur.

Aşil tendinopatisi, lokalize tendon ağrısı, işlev kaybı ve aktivitelerle birlikte şişlik ve ağrıya dayanan klinik bir tanıdır. Aşil tendonu yaralanmaları ağrının yerine göre insersiyonel tendinopati (kalkaneal yapışma yerinde) ve non-insersiyonel tendinopati (yapışma yerinin 2-6 cm proksimalinde) yaralanmaları olarak ayrılabilir.

Tendinopatinin kesin nedeni değişir. 

Sporculardaki en yaygın neden, egzersiz seansları arasında yetersiz toparlanma süresi ile aşırı yüklenmedir. Aşil tendinopatisi görülen sporcular arasında % 60 ila % 80 antrenman yoğunluğunda veya süresinde ani bir değişiklik veya artış tanımlamıştır.

İş veya günlük aktivitelerdeki artışlar aşırı yüklenmeye katkıda bulunabilir. Aşil tendonu insersiyosunda, ayak bileğini dorsifleksiyona (örn. Yokuş yukarı koşma) veya anatomik bir anormalliğe (örn. Haglund deformitesi) yerleştiren ayakkabılar veya aktivitelerden kaynaklanan aşil tendonu ve kalkaneus üzerindeki baskı kuvvetleri tendinopati gelişimine katkıda bulunabilir.

Tedavi
Aşil tendinopatisi için en yüksek kanıt düzeyine sahip tedavi egzersiz rehabilitasyonudur. Egzersizin amacı; yeniden şekillenmeyi teşvik etmek, ağrıyı azaltmak, baldır-kas dayanıklılığını ve gücünü ve alt bacak fonksiyonunu iyileştirmek için tendona mekanik yük sağlamaktır.

Bilimsel Araştırmalar Ne Diyor?
Beyer ve ark. yaptıkları çalışmada non-insersiyonel aşil tendinopatili 58 hasta eksantrik eğitim (ECC) veya ağır yavaş dirençli eğitim (HSR) gruplarına randomize edilmiştir. Fonksiyon ve semptomlar, tendon şişmesi, tendon neovaskülarizasyonu ve tedavi memnuniyeti 0, 12 ve 52 haftalık takipte değerlendirilmiştir.

Tedavi Müdahalesi
Eksantrik grup için Alfredson eksantrik eğitim programı uygulanmıştır. 

Ağır yavaş dirençli eğitim grubu için direnç ekipmanı kullanılarak 3 adet egzersiz verilmiştir. Her iki grupta da klinik iyileşme ile birlikte tendon kalınlığında ve neovaskülarizasyonda önemli bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.
12 haftalık müdahaleden sonra hasta memnuniyeti HSR grubunda %100; ECC grubunda %80 olarak belirlenmiştir. 52 hafta sonunda ise HSR grubu %96; ECC grubu %76 memnuniyet bildirmiştir. 

Hem eksantrik eğitim hem de ağır yavaş dirençli eğitimin aşil tendinopatili hastalarda pozitif, eşit derecede iyi, kalıcı klinik sonuçlar verdiği görülmüştür.

Klinik Çıkarım: Tendonu mekanik olarak yüklemek için her tür kas kasılması kullanılabilir. Egzersiz seçimi aşamalı olmalı ve bireysel olarak hastanın tepkisine dayanmalıdır.

Hazırlayan: Fzt. Nida Müdüroğlu

Referanslar 
Paavola, M., Kannus, P., Järvinen, T. A. H., Khan, K., Józsa, L., & Järvinen, M. (2002). Achilles tendinopathy. The Journal of Bone and Joint Surgery. American Volume, 84(11), 2062–2076.
Website. (n.d.). Retrieved February 20, 2021, from Karin Grävare Silbernagel, Shawn Hanlon, Andrew Sprague; Current Clinical Concepts:Conservative Management of Achilles Tendinopathy. J Athl Train 1 May 2020; 55 (5): 438–447. doi: https://doi.org/10.4085/1062-6050-35-19

Daha fazla oku: Aşil Tendinopatisi Tedavisinde Manuel Terapi ve Eksentrik Egzersizlerin Kullanımı

Özet

Bu çalışmada "aşil tendinopatisi nedir,güncel tedavi yöntemleri nelerdir" sorularına cevaplar bulacaksınız.

Aşil Tendinopatisinde Eksentrik Eğitim mi Ağır Yavaş Dirençli Eğitim mi?