Bilişsel Bozukluğu Olan Kişilerde Kalça Kırığı Rehabilitasyonu Bilişsel Bozukluğu Olan Kişilerde Kalça Kırığı Rehabilitasyonu

Bilişsel Bozukluğu Olan Kişilerde Kalça Kırığı Rehabilitasyonu

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı; Kognitif bozukluk; Rehabilitasyon

Amaç: Derlemenin amacı, uzun süreli bakım ortamlarında rehabilitasyon için mevcut en iyi uygulamaları ile kalça kırığı sonrası bunama ve diğer bilişsel bozuklukları olan bireyler arasında sonuçları optimize etmeye yönelik yaklaşımları belirtmektir.

Prosedürler: Verilen konuyla ilgili meta analizler ve çalışmalar çeşitli veritabanlarında taranmıştır. Çalışmalarda incelenen kişilerin ortak özellikleri kalça kırığı geçirmiş olmaları ve bilişsel bozukluklarının bulunmasıdır.

Ana Bulgular: Meta analiz için toplamda 7 çalışma incelenmiştir. Çalışmalarda deneklere yapılan müdahaleler ise çeşitlidir. Bu müdahaleler egzersizin tipi, egzersizin miktarı, çevresel müdahaleler, psikososyal faktörler ve ilaç yönetimini ele alır.

Sonuçlar: Meta-analizin sonucuna bakacak olursak bilişsel bozukluğu olan kişilerde akut bir tedavi programının uzun süreli tedavi programına nazaran daha etkili olabileceği, ayrıca bilişsel bozukluğu olan bireylerde yenilikçi yaklaşımlar uygulanması gerektiği görülmektedir. Yoğun rehabilitasyon rehabilitasyon programlarının ve egzersiz faaliyetlerinin faydalı olduğu kanaatine de varılmıştır.

Hazırlayan: Fzt. Sefer Ali İNANICI
Resnick B, Beaupre L, McGilton KS, Galik E, Liu W, Neuman MD, Gruber-Baldini AL, Orwig D, Magaziner J. Rehabilitation Interventions for Older Individuals With Cognitive Impairment Post-Hip Fracture: A Systematic Review. J Am Med Dir Assoc. 2016 Mar 1;17(3):200-5. doi: 10.1016/j.jamda.2015.10.004. Epub 2015 Nov 25. PMID: 26612482; PMCID: PMC4769900.
Daha Fazla Oku: Düşme Korkusu Olan Kalça ve Pelvis Kırığı Hastalarında Tedavi Protokolünü Geliştirme ve Tanımlama

Özet

Bilişsel bozukluğu olan kişilerde akut tedavi programı uzun süreli tedavi programına göre daha etkili olabilmekte, yenilikçi yaklaşımlar gerektirmekte ve yoğun rehabilitasyon programları ile egzersizler önerilmektedir.

Bilişsel Bozukluğu Olan Kişilerde Kalça Kırığı Rehabilitasyonu