Dansçılarda Bel Ağrısı Dansçılarda Bel Ağrısı

Dansçılarda Bel Ağrısı

Bel ağrısı dünya çapında önemli bir sorundur ve dansçılarda da görülme sıklığı sürekli artmaktadır. Bir dansçının yaralanması, dans performansını da etkileyebilir. Özellikle bel ağrısı gibi kronik bir yaralanma durumu, bir dansçının hayatının geri kalanında dans etme yeteneğini tehlikeye atabilir. Dansçıları kariyerleri boyunca yaralanmadan korumak bu nedenle çok önemlidir.
Birçok farklı dans stili vardır. Bunlara modern dans, hip-hop ve bale örnek verilebilir. Farklı dans türlerinin hareket talepleri aynı değildir. Bu nedenle, bir dans türünde bel ağrısı veya yaralanmasının yaygınlığının tüm dans türleri için aynı olduğu varsayılamaz. Özellikle profesyonel bale dansçıları yüksek oranda yaralanmaya sahiptir. Alt ekstremite en sık yaralanan bölgedir ve bunu boyun/gövde/omurga yaralanmaları takip eder. Bu yaralanma oranı, genellikle dansçı 40 yaşına gelmeden sona eren kısa profesyonel kariyerlerle bağlantılıdır.

 

' Bel ağrısı, profesyonel olarak dansı bıraktıktan sonra bile dansçılar üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye neden olan bir yaralanmadır. Her yaştan, cinsiyetten, yeterlilik seviyesinden ve türden dansçı bel ağrısı ve yaralanma yaşayabilir. ''
 

Bilimsel Çalışmalar Ne Diyor?

Bu çalışma bale, modern ve hip-hop dansçılarında bel ağrısı veya yaralanma prevalansını belirlemek ve mümkün olduğunca dans türü, uzmanlık düzeyi, cinsiyet ve yaşa ilişkin verilerde fark olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu konuda literatür sistematik olarak taranmıştır.
Ancak özellikle modern ve hip-hop dansçıları için yeterli bel ağrısı veya yaralanması verisi bulunamamıştır ve sonuçlar net yaralanma tanımlarını ve katılımcının demografik özelliklerini (cinsiyet, antrenman saatleri, birincil dans türü) içeren daha açıklayıcı verilerin gerekli olduğunu göstermektedir. 
Sınırlı çalışmaya rağmen, bale ve hip-hop dansçılarının bel ağrısı veya yaralanması için orta derecede risk altında olduğu görülmektedir.

 

Uzmanlık Düzeyi

Bel ağrısının armış antrenman saatiyle bağlantılı olduğu ve dansçıların da bu eğilimi görebileceği düşünülmüştür ancak bu çalışmada bu hipotezi doğrulayabilecek bir kanıt bulunamamıştır. Sadece profesyonel hip-hop dansçılarının, daha az deneyime sahip olanlara göre daha fazla risk altında olduğu görülmüştür.Cinsiyet

Bazı dans türlerinde farklı cinsiyetlerin dans esnasındaki rolleri ve dolayısıyla hareket kalıpları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle böyle dans türlerinde bel ağrısı açısından da fark olabileceği düşünülmüştür ancak araştırmalar sınırlı olduğundan bu farka rastlanamamıştır.

 

Klinik Çıkarım

Bale dansçıları cinsiyet, yaş veya uzmanlık düzeyinden bağımsız olarak bel ağrısı/yaralanması için risk altındadır. Modern dansçılar veya hip-hop dansçıları ve bunların bel ağrısı/yaralanması ile olan ilişkileri hakkında herhangi bir sonuca varmak için yeterli kanıt yoktur. Bu nedenle bu dans grubunda bel ağrısı önleme stratejilerine daha fazla öncelik verilebilir.

Hazırlayan: Fzt. Cansu Akkuş
Referans: Henn, E. D., Smith, T., Ambegaonkar, J. P., & Wyon, M. (2020). Low back pain and injury in ballet, modern, and hip-hop dancers: a systematic review. International journal of sports physical therapy, 15(5), 671. 

Daha Fazla Oku: Dansçılar İçin Temel Fonksiyonel Eğitimlerin Önemi

Özet

Bale dansçıları bel ağrısı/yaralanması için risk altında olup, modern dansçılar veya hip-hop dansçılarınde bel ağrısına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Farklı dans türlerinin hareket talepleri farklı olup, dansçının kısa süren performans kariyeri de konuda etkili olmaktadır.

Dansçılarda Bel Ağrısı