Gövde Rotasyonu Sırasında Kas Aktivitesi Nasıl Değişir? Gövde Rotasyonu Sırasında Kas Aktivitesi Nasıl Değişir?

Gövde Rotasyonu Sırasında Kas Aktivitesi Nasıl Değişir?

Oblique abdominal kaslarının gövdenin ana rotatörleri olduğu bilinmektedir. Obliquus externus abdominis'in (OE) kontralateral gövde rotasyonu ve obliquus internus abdominis (OI) ipsilateral gövde rotasyonunda aktiftir.  Ancak transversus abdominisin (TrA) gövde rotasyonundaki rolü tartışmalıdır. 

Bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmada, gövde rotasyonu sırasında karın kaslarının anatomik olarak farklı bölgelerinin elektromiyografik (EMG) aktivitesi araştırılmıştır. Sağ karın duvarına transversus abdominisin üst bölgesi (TrA), TrA'nın orta bölgesi, obliquus internus abdominis (OI) ve obliquus externus abdominis (OE) olmak üzere ince tel elektrotlar ve yüzey elektrotları sağ rektus abdominis (RA) üzerine yerleştirilmiştir. Denekler, sabit bir toraksa göre pelvislerini döndürerek otururken sola ve sağa gövde rotasyonu gerçekleştirmişlerdir. EMG aktivitesi, sırt üstü yatarken ve otururken ve son aralıkta izometrik bir tutuş sırasında kaydedilmiştir. izometrik gövde fleksiyonu, ipsilateral ve kontralateral rotasyonu ve bir maksimal Valsalva ve zorlu ekspiratuar manevrayı içermektedir. Bu görevler boyunca her kas için en yüksek aktivite normalizasyon için seçilmiştir.

Bu çalışma sonucunda,
Gövde rotasyonu sırasında, her bir karın kasının rektus abdominus hariç bir dönme yönünde daha fazla aktif olduğu görülmüştür.
TrA bölümlerinin aktivitelerinde hareket yönleri arasında farklılık göstermiştir. Pelvisin kontralateral tarafa rotasyonu ile TrA'nın alt ve orta bölgelerinde ipsilateral rotasyonda ise trA’nın üst bölgesinde daha fazla aktivite gözlenmiştir.

Hazırlayan: Fzt. Nida Müdüroğlu

Referanslar
Urquhart, D. M., & Hodges, P. W. (2005). Differential activity of regions of transversus abdominis during trunk rotation. European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 14(4), 393–400. https://doi.org/10.1007/s00586-004-0799-9Özet

Gövde rotasyonu sırsında tr abdominis kasının aktivasyonu nasıl değişir?

Gövde Rotasyonu Sırasında Kas Aktivitesi Nasıl Değişir?