Medial Epikondilit Tedavisine Skapular Stabilizasyon Eklenmeli mi? Medial Epikondilit Tedavisine Skapular Stabilizasyon Eklenmeli mi?

Medial Epikondilit Tedavisine Skapular Stabilizasyon Eklenmeli mi?

Golfçü dirseği olarak da adlandırılan medial epikondilit, fonksiyonel aktiviteler sırasında bilek fleksörleri ve pronatörlerine aşırı eksentrik yüklenme sonucu meydana gelen dejeneratif bir patolojidir. Bu aşırı yüklenmenin düzgün bir şekilde iyileşip organize olamayan tendonlarda mikrotravma yarattığına inanılıyor. Bu mikrotravma tendon dokusunda kalsifikasyon, fibrozis ve hiyalin dejenerasyonuna sebep olur.

Medial epikondilit tedavisinde birçok yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar lazer, ekstrakorporeal şok dalgası, ultrason, derin doku masajı, kortikosteroid enjeksiyonu ve germeleri de içermektedir.

Vaka
Hasta sağ medial dirsek ağrısı ile fizik tedaviye başvurmuş 52 yaşında bir kadın. Tıbbi geçmişi herhangi bir sistemik patoloji için negatif. Hastanın bel ağrısı, sağ omuz impingement ve rotator kılıf yırtığı ve sağ iliotibial bant sendromu da dahil olmak üzere uzun bir yaralanma hikayesi var. Yüzme, ağırlık aktarma gibi dirsek fleksiyonu gerektiren aktivitelerle artan ağrısı var. Hasta daha önce tedavi görmedi. Postüral incelemede sağdaki daha kötü olmak üzere skapulalarda anteriore eğilim görülmektedir. Palpasyonda medial epikondilde ağrı, dirençli dirsek fleksiyonunda ağrı ve skapulanın anteriora tiltinin ağrıyı arttırdığı not edilmiştir. Skapulanın manuel posteriora tilti sağlandığında dirençli dirsek fleksiyonunda ağrının azaldığı tespit edilmiştir. Eklem hareket açıklığı omuz, dirsek ve el bileği için normal aralıkta tespit edildi. Kas kuvvet testlerinde ise dirsek, ön kol ve el bileği kaslarının tümünde 5/5 tespit edildi.

Tedavi
Bu tedavi fonksiyonel egzersizler sırasında dinamik skapular motor kontrolü sağlamanın yanı sıra özellikle orta ve alt trapez ve rombiodlerin kuvvetlendirilmesi ve endurans kazandırılmasına yoğunlaşmıştır. Bu spesifik kas grupları skapulaya olan biyomekanik etkilerine dayanarak seçilmişlerdir. Orta trapez ve romboidler skapular stabilizasyonu sağlarken alt trapez de skapulayı posteriora doğru çeker. Bu tedavinin birincil hedefi dirençli dirsek fleksiyonu yaparken skapulanın anteriora eğilimini konrol altına almaktır. Medial dirsek ağrısına skapulanın anteriora eğiliminin sebep olduğu düşünüldüğü için tedavide skapula kontrolüne odaklanılmıştır. Egzersizlere pron pozisyonda serbest ağırlıklarla başlanmış ve aşamalı olarak ayakta durma pozisyonunda dirençli bantlara geçilmiştir. Hastadan her 1 set egzersizi 20 tekrar yapması istenilmiştir çünkü musküler endurans, nöroplastisite ve nöromuskuler adaptasyon kazanımı hedeflenmiştir. Tedavi haftada 1 gün olmak üzere toplamda 8 hafta sürmüştür ve ayrıca evde her gün egzersiz yapması istenmiştir. 

Klinik Çıkarım
Medial epikondiliti olan hastalarda progresif skapular stabilizasyon programı ağrının azalması ve fonksiyon arttırma açısından faydalı olabilir.
Medial epikondilit hastalarında skapular kuvvet ve motor kontrolü de değerlendirin.
Medial epikondilit tedavisinde, uygun değerlendirme sonrası tedaviye skapular stabilizasyon egzersizlerinin eklenmesi faydalı olabilir.

Egzersiz Örnekleri

   

 Hazırlayan: Fzt. Burcu Zehra Sivri

Referanslar: Bhatt, J. B., Glaser, R., Chavez, A., & Yung, E. (2013). Middle and lower trapezius strengthening for the management of lateral epicondylalgia: a case report. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 43(11), 841-847.
Descatha, A., Leclerc, A., Chastang, J. F., & Roquelaure, Y. (2003). Medial epicondylitis in occupational settings: prevalence, incidence and associated risk factors. Journal of occupational and environmental medicine, 45(9), 993.

Daha fazla oku: Skapular Kas Dengesinin Rehabilitasyonu

Özet

Bu çalışmada medial epikondilit tedavisinde skapular stabilizasyon egzersizlerinin eklenmesi üzerine bir bakış açısı sunulmuştur.

Medial Epikondilit Tedavisine Skapular Stabilizasyon Eklenmeli mi?