Tendon Ağrısını Azaltmada Beyni Nasıl Yeniden Eğitebiliriz? Tendon Ağrısını Azaltmada Beyni Nasıl Yeniden Eğitebiliriz?

Tendon Ağrısını Azaltmada Beyni Nasıl Yeniden Eğitebiliriz?


Tendinopatiyi yönetmek için eksantrik egzersizlerin faydalarını açıklayan mekanizmalar, kas-tendon veya tendon-kemik kompleksi düzeyinde bulunabilir ve genellikle doku morfolojisinin yeniden şekillenmesini içerir. Ortaya çıkan kanıtlar, eksantrik egzersizlerin kortiko-spinal uyarılabilirliği geri kazanma, yani nöromüsküler kontrolü artırma üzerindeki olumlu etkilerini gösterdiğinden, mekanizmalar merkezi sinir sisteminde de bulunabilir. Eksantrik egzersizi takip eden nörodinamik etkiler, kas-iskelet yaralanmalarını önleme ve tedavi etmedeki önemli rollerini mekanik olarak açıklayabilir. Yaralanmadan sonra motor kontroldeki değişiklikler, kas iskelet sisteminin kontrolünü olumsuz etkileyebilir. Yaralanmayı takiben nöromüsküler değişiklikler (örn. kortiko-spinal uyarılabilirlik), örneğin ağrının azalmasından veya spora dönüşten sonra bile merkezi sinir sistemi tarafından devam eden bir koruma stratejisinin sonucu olabilir. Uzun süreli kortikospinal hiper-inhibitör ve uyarılabilirlik ile birlikte motor kontrol, motor planlama ve duyusal işlemedeki değişiklikler, spora döndükten sonra semptomların tekrarlaması veya ikincil yaralanma riskini artırabilir. Klinik incelemelerinde Lepley ve arkadaşları, eksantrik egzersiz ile kas-iskelet yaralanmalarının bir sonucu olarak bu 'nöromüsküler eksiklikleri' tedavi etmek ve önlemek için ilginç düşünceler sunmuşlardır.

Yazarlar nöromüsküler kontrolü başarılı bir şekilde geri kazanmada eksantrik kasılmaların benzersiz yönlerine dikkat çekmişlerdir. Eksantrik kasılmalar, konsantrik ve izometrik kasılmalarla karşılaştırıldığında, eklem yaralanmalarından sonra mevcut olan spinal inhibisyonu geçersiz kılabilen daha yüksek motor korteks uyarılabilirliğini indüklemektedir. Spinal inhibisyon, "nöromüsküler kontrolde uzun vadeli bozuklukları başlatabilir" ve motor kontrolünün eski haline getirilmesinin "konsantrik odaklı rehabilitasyon programları" ile neden başarısız olduğu kilit bir faktör olabilir. Ayrıca, eksantrik ve konsantrik kasılmalar, farklı nöro-motor işleme stratejisini gösteren farklı beyin aktivitesi kalıplarını indükler. Eksantrik kasılmalar, beyindeki nöromüsküler kontroldeki eksiklikleri azaltabilecek spesifik motor kontrol yollarını hedeflemektedir. Konsantrik kasılmalar serebellar aktiviteyi azaltır ve kortikal aktiviteyi arttırırken, eksantrik kasılmalar serebellar aktiviteyi arttırır ve kortikal aktiviteyi azaltır. 

Lepley ve arkadaşları, tipik bir konsantrik odaklı rehabilitasyonla birlikte farklı nöral aktivasyon paternlerinin, zayıf nöromüsküler kontrol ile bağlantılı olarak optimal olmayan bir kortikal-serebellar durumu indüklediğine inanmaktadır. Eksantrik egzersizlerin bu suboptimal kortikal-serebellar durumu tersine çevirdiğini ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılabilir nöral aktivasyon modellerini desteklediğini bulmuşlardır.

Ayrıca, eksantrik kasılmalar, kas kuvvetinin spinal modülasyonunu inhibe eder, yani kas uzama sırasında spinal kaynaklı refleks kasılmaları azaltır. Lepley ve arkadaşlarına göre bu, 'motor çıkışını düzenlemek için serebellumun yüksek ileri besleme kontrolü ve doğru duyusal tahminlerine olan ihtiyacı artırabilir' ve böylece birincil ve ikincil yaralanma riski ile ilişkili 'motor koordinasyon hatasını azaltabilir'.

Önemli Çıkarımlar
Omurilik düzeyinde, eksantrik egzersizler potansiyel olarak kortiko-spinal uyarılabilirliği geri yükler ve nöromüsküler kontroldeki kusurları varsayılan olarak hafifletir.
Beyinde, eksantrik egzersizler sağlıklı bir duruma benzer nöral aktivasyon modellerini desteklerken, konsantrik egzersizler yapmaz.
Eksantrik egzersizler, eklem yaralanmalarından sonra mevcut olan spinal inhibisyonu geçersiz kılan yüksek seviyelerde motor korteks uyarılabilirliğini indükleyerek nöromüsküler kontrolü modüle eder.
Harici tempolu eksantrik kasılmalar, hem kendi kendine hem de harici tempolu tendinopati rehabilitasyon protokollerinde uygulanan diğer kasılma modlarına kıyasla semptomatik kalıcı tendon ağrısını etkilemede daha üstün olabilir.

Hazırlayan: Fzt. Abdulsamet Celayır

Referans: Michiel Twiss

Referanslar
Pietrosimone, B. G. et al. Neural Excitability Alterations After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. J. Athl. Train. 50, 665–674 (2015).
Terada, M. et al. Corticospinal Excitability and Inhibition of the Soleus in Individuals With Chronic Ankle Instability. PM R 8, 1090–1096 (2016).
Lepley, A. S. et al. Quadriceps neural alterations in anterior cruciate ligament reconstructed patients: A 6-month longitudinal investigation. Scand. J. Med. Sci. Sports 25, 828–839 (2015).
Lepley, L. K., Lepley, A. S., Onate, J. A. & Grooms, D. R. Eccentric Exercise to Enhance Neuromuscular Control. Sports Health 9, 333–340 (2017).
Rio, E. et al. Tendon neuroplastic training: changing the way we think about tendon rehabilitation: a narrative review. Br. J. Sports Med. 50, 209–215 (2016).

Daha fazla oku: Aşil Tendonunu Aşamalı Olarak Nasıl Yükleyebiliriz?

Özet

Eksentrik egzersizler kortikospinal uyarılabilirliği geri kazanır, nöromüsküler konrolü kontrolü arttırır.

Tendon Ağrısını Azaltmada Beyni Nasıl Yeniden Eğitebiliriz?