Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksantrik Egzersizin Etkileri Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksantrik Egzersizin Etkileri

Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksantrik Egzersizin Etkileri

Halk arasında tenisçi dirseği olarak bilinen lateral dirsek tendinopatisi, dirseği etkileyen en yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır. Yaşam boyu prevelansı yaklaşık %40 ve nokta prevelansı ise %2'dir. Lateral dirsek tendinopatisi yaşam kalitesini ve fiziksel fonksiyonları ciddi şekilde etkileyebilir. 
 
 
 
Lateral dirsek tendinopatisinin tedavisinde kullanılan temel müdahaleler egzersiz, eğitim ve radioulnar eklemin mobilizasyonudur. Egzersiz, izometrik, izotonik, konsentrik veya eksentrik kasılma tiplerinde ortak ekstansör kas-tendon kompleksinin kuvvetlendirilmesi için kullanılır.
Eksentrik egzersiz, aşil, patellar ve rotator manşet tendinopatilerinin tedavisinde popüler olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar, bu tendinopatilerin hiçbirinde eksentrik egzersizin diğer kuvvetlendirme türlerinden üstün olduğu kanıtlanmamıştır. Bu sistematik derleme ve meta-analiz, eksantrik egzersizi diğer kuvvetlendirme egzersizleriyle ve lateral dirsek tendinopatisinin tedavisi için egzersiz dışı yöntemlerle karşılaştırmayı amaçlamıştır.
 
Derlemenin sonuçlarına göre ağrı ve kavrama kuvveti için, eksantrik egzersiz + ek tedavinin tek başına ek tedaviye göre daha üstündür. Ayrıca, eksantrik egzersizin ağrı üzerinde diğer kuvvetlendirme egzersizlerinden (konsantrik ve izotonik egzersiz) göre daha iyi etki sağladığı ancak fonksiyon ve kuvvet için daha üstün olmadığı bildirilmiştir ancak bu fark oranı klinik olarak anlamlı bulunmamıştır. Eksantrik egzersizin yan etkilerinin ise çok az olduğu bulunmuştur. 
 
Egzersiz kullanım kolaylığı ve az yan etkisi nedeniyle iyi bir tedavi seçeneğidir. Bu nedenle hastanın tercihlerine ve kişiye uygunluğuna göre rehabilitasyonun bütün aşamalarında kullanılabilir.
 
Klinik Çıkarım: Egzersiz, lateral dirsek tendinopatisinin tedavisinde önerilen bir müdahaledir. Eksantrik egzersiz, lateral dirsek tendinopatisi olan kişilerde ağrı, kuvvet ve fonksiyon açısından diğer kuvvetlendirme türlerinden üstün değildir. Bu nedenle tedavide hastanıza uygun olarak tüm kasılma tiplerini içeren egzersizleri kullanabilirsiniz.
 
Hazırlayan: Fzt. Cansu Akkuş
Referans: 
Yoon S, et al (2021) The Beneficial Effects of Eccentric Exercise in the Management of Lateral Elbow Tendinopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med, 10 (17). 
-Bisset, L.M. and B. Vicenzino, Physiotherapy management of lateral epicondylalgia. J Physiother, 2015. 61(4): p. 174-81. 
-Habets, B., et al., No Difference in Clinical Effects When Comparing Alfredson Eccentric and Silbernagel Combined Concentric-Eccentric Loading in Achilles Tendinopathy: A Randomized Controlled Trial. Orthop J Sports Med, 2021. 9(10): p. 23259671211031254. 
-Malliaras, P., et al., Achilles and patellar tendinopathy loading programmes : a systematic review comparing clinical outcomes and identifying potential mechanisms for effectiveness. Sports Med, 2013. 43(4): p. 267-86. 
-Larsson, R., S. Bernhardsson, and L. Nordeman, Effects of eccentric exercise in patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord, 2019. 20(1): p. 446.

Özet

Egzersiz, lateral dirsek tendinopatisinin tedavisinde önerilen bir müdahaledir. Tedavide hastanıza uygun olarak tüm kasılma tiplerini içeren egzersizleri kullanabilirsiniz.

Lateral Dirsek Tendinopatisinde Eksantrik Egzersizin Etkileri