Transvers Miyelit Transvers Miyelit

Transvers Miyelit

Transvers miyelit inflamasyonun neden olduğu ve bir spinal segment boyunca meydana gelen, şiddetli motor, duyusal ve otonomik disfonksiyona yol açan, omuriliğin nadir görülen bir nörolojik hastalığıdır.Transvers Miyelit terimi ilk olarak 1948'de bir İngiliz nörolog olan Dr Suchett-Kaye tarafından ortaya atılmıştır. Bunu, pnömoninin enfeksiyon sonrası bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan, torasik duyusal seviyeli, hızlı ilerleyen bir paraparezi vakasını tanımlamak için kullanmıştır.


Yaralanma mekanizması omuriliğin iltihaplanması ve sinirlerin miyelin kılıfıa zarar vermesi şeklinde gerçekleşir.

Klinik Sunum
Omurilikten kaynaklı duyusal, motor veya otonomik disfonksiyon
Bilateral işaret ve/veya semptomlar
Açıkça tanımlanmış duyusal seviye

TM semptomları arasında kas güçsüzlüğü, felç, parestezi, nöropatik ağrı, spastisite ile mesane, bağırsak ve cinsel işlev bozukluğu bulunur.

Bazı durumlarda semptomlar saatler içinde ilerlerken, diğer durumlarda günlerce sürmektedir. Nörolojik fonksiyon 4-21 günlük akut fazda azalma eğilimi gösterirken, vakaların %80’i semptom başlangıcından sonraki 10 gün içinde maksimal eksikliğine ulaşır. En kötü noktada, bireylerin% 50'si bacaklarının tüm hareketlerini kaybeder,% 80-94'ü uyuşma, parestezi yaşar ve neredeyse hepsinde bir dereceye kadar mesane disfonksiyonu vardır.

Etkilenen omuriliğin seviyesine ve miyelin ve omurilikteki nöronlara verilen hasarın ciddiyetine dayanan semptomlarda çok büyük değişkenlik vardır.

Bazı insanlar transvers miyelitten küçük veya kalıcı problemler olmadan iyileşse de, iyileşme süreci aylar ila yıllar sürebilir. Diğerleri, kendilerini ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme yeteneklerini etkileyen kalıcı bozukluklara sahiptir.

Büyük çoğunluk bir kez transvers miyelit yaşarken küçük bir bölüm(%10-20) tekrarını yaşayabilir.

Ayırıcı Tanı
İdiopatik transvers miyelitten ayrılması gereken, en sık karıştırılan durumlar:
MS
Guillain barre sendromu
Disk herniasyonu
Parainenfeksiyöz miyelit
Nöromiyelitis optika (Devic hastalığı)
Sistemik lupus eritematozus gibi sistemik hastalığa bağlı miyelit
Travmanın neden olduğu omurilik sıkışması örneğin vertebra kırıkları
Epidural veya subdural hematom
Epidural ve/veya paraspinal apse
Tümör 

Medikal Tedavi
Tedavi spinal korttaki inflamasyonu azaltıp semptomları ortadan kaldırmayı hedefler.
Damardan verilen kortikosteroidler
Plazmaferez - orta ila şiddetli vakalar veya steroidlere 3-5 gün sonra yanıt vermeyenler için
İmmünsüpresan ilaç

Fizyoterapi
Germe egzersizleri- kontraktürleri engellemek için
Kuvvetlendirme
Transfer eğitimi
Yürüme eğitimi
Tekerlekli sandalye eğitimi
Yatak yarası riskini azaltma yöntemleri
Spastisitenin kontrolüne yardım
Ağrı azaltılması/yönetimi

Mesane Problemleri
Erken Dönem, ilk 6-12 hafta: TM'nin başlamasından hemen sonra, ilgili omurilik lezyonunun altında sıklıkla geçici bir kayıp veya nöral aktivitede azalma dönemi vardır; bu "spinal şok" olarak bilinir ve 6 ay veya daha uzun süre devam etmesine rağmen genellikle yaklaşık 6 ila 12 hafta sürer.

Sonraki Dönem, spinal şok sonrası: Bu aşamada iki genel sorun mesaneyi etkileyebilir:
Mesane aşırı hassas hale gelebilir ve az miktarda idrar toplandıktan sonra boşalabilir. Ya da,
mesane nispeten duyarsız hale gelir ve bu nedenle aşırı genişler ve taşma eğilimi gösterir.

Aşırı şişmiş bir mesane, idrar yolu enfeksiyonu olasılığını artırır ve zamanla böbreklerin sağlığını tehdit edebilir. Disfonksiyona bağlı olarak, tedavi seçenekleri arasında zamanlı işeme, ilaçlar, erkekler için harici kateterler (prezervatife bağlı bir kateter), kadınlar için dolgu, aralıklı dahili kateterizasyon, kalıcı bir kateter, Botoks veya elektrik stimülasyonu yer alır. Bazı kişiler için cerrahi seçenekler uygun olabilir.

Hazırlayan: Fzt. Burcu Zehra Sivri

Referans: Proposed diagnostic criteria and nosology of acute transverse myelitis. Neurology. 2002;59 (4): 499-505
NIH. Transverse Myelitis Fact Sheet. Accessed https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Transverse-Myelitis-Fact-Sheet 5 March 2018

Daha fazla oku: Tedaviye Ek Robotik Rehabilitasyon Uygulanan İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonu

Özet

Transvers miyelit inflamasyonun neden olduğu ve bir spinal segment boyunca meydana gelen, şiddetli motor, duyusal ve otonomik disfonksiyona yol açan, omuriliğin nadir görülen bir nörolojik hastalığıdır.

Transvers Miyelit