Diyabet Tipleri ve Fiziksel Aktivite

Dilek ÜSTÜN May 2023

GİRİŞ

Fiziksel aktivitenin benimsenmesi ve sürdürülmesi, diyabetli ve prediyabetli bireylerde kan şekeri yönetimi ve genel sağlık için kritik odaklardır. Egzersiz, diyabet mellitus için önemli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Diyabetik hastalarda egzersiz, kardiyovasküler risk ve mortaliteyi azaltarak kardiyovasküler faydaları destekler,, kilo yönetimine yardımcı olur ve glisemik kontrolü geliştirir. 

İnsülinde artan doku duyarlılığı, glisemik kontrol üzerinde faydalı bir etki yaratır. 

Tip 1 ve tip 2 diyabetli hastaların 30 ila 60 dakika orta şiddette aerobik aktivite yapmaları önerilir.

Diyabet sıkıntısı yaşayan hastalarının haftada en az iki kez direnç eğitimi almaları desteklenmelidir..

Orta-ileri proliferatif retinopatisi olan hastalarının direnç eğitiminde  kontrendikasyonları vardır. 

Bunun yanında, fiziksel olarak formda olan hastalar için daha kuvvetli kısa süreli aerobik egzersiz önerilir.

2004 Yılında hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastalarını inceleyen İngiltere merkezli bir çalışma, hastaların sadece %34 ünün bir tür fiziksel aktivite aldığı ve bu hastaların sadece %9 unun kalp hızında veya solunumda büyük bir değişiklik elde etmek için yeterince egzersiz yaptığı bulunmuştur.
 

Tanımlar

Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından üretilen enerji harcaması ile sonuçlanan herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanır

Bu günlük yürüyüş, bisiklete binme, aktif oyun, işle ilgili aktivite, aktif dinlenme  (spor salonunda egzersiz yapmak gibi), dans, bahçecilik veya organize ve rekabetçi spor oyunları gibi aktif oyunlar her türlü aktiviteyi içerir.

Egzersiz, planlı, düzenli, tekrarlı ve fiziksel uygunluğun iyileştirilmesi veya sürdürülmesi için ara hedefi veya sonucu olan fiziksel aktivitenin bir alt kümesidir.

Diyabet, vücudun kan şekeri seviyelerini düzenlemek için yeterli insülin üretmediği veya üretilen insülinin etkili bir şekilde çalışamadığı metabolik bir durumdur. Diyabetin iki ana türü vardır:

İnsüline Bağımlı Diyabet Mellitus (IDDM) olarak da bilinen Tip 1 diyabet, insülin üreten hücrelerin yok edildiği otoimmün bir durumdur, bu nedenle ölümü önlemek için insülinle ömür boyu tedavi gereklidir.

 Hiperglisemi (yüksek kan şekeri) ve karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozulma ile karakterize kronik bir hastalıktır.Tüm Diyabet vakalarının %5 inin Tip 1 DM olduğu bildirilmektedir

İnsüline Bağımlı Olmayan Diyabet Mellitus (NIDDM) olarak da bilinen tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının en az % 90 ını oluşturur. Vücut ihtiyaçları için yeterli insülin üretmeyi bıraktığında ya da üretilen insülinin etkisi dirençli hale geldiğinde ortaya çıkar.Tüm aşamalarda yaşam tarzı yönetimi (diyet ve egzersiz) gerektiren ilerleyici bir durumdur. Zamanla, tip 2 diyabetli çoğu insan oral ilaçlara ve / veya insüline ihtiyaç duyacaktır. Tip 2 diyabet yıllarca fark edilmeden kalabilir.

Küresel olarak, 11 yetişkinden 1 inde DM var (% 90 ında T2DM var). Diyabet Mellitus (hem Tip 1 hem de Tip 2) şu anda küresel olarak yaygındır.. Genellikle aşırı kilolu ve obez olmakla ilişkili, hareketsiz  bir yaşam tarzı ve ailesel öykü de risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. 

Orta ve düşük gelirli ülkelerde diyabet sıklığı daha hızlı artmaktadır. Erkeklerde diyabet prevalansı kadınlardan daha yüksektir, ancak diyabetli kadınlar erkeklerden daha fazladır.

 

TİP 2 DİYABET

 Adölesan dönemde obezite, genç popülasyonlarda T2DM de bir artışa yol açsa da, T2DM nin başlangıcı genellikle daha sonradır.

 T2DM, Amerika Birleşik Devletleri nin toplam nüfusunda yaklaşık% 9 luk bir prevalansa sahiptir, ancak 65 yaşın üzerindekilerde yaklaşık% 25 tir.

İngiltere de, 17 yaş ve üstü kişilerin% 6 sı 2013 yılında diyabet tanısı aldı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu, 20 ila 79 yaş arasındaki 11 yetişkinden 1 inin 2015 yılında dünya çapında diyabete sahip olduğunu tahmin etmektedir.

Uzmanlar, diyabet  prevalansının 2040 yılına kadar 415 ten 642 milyona çıkmasını ve popülasyonlardaki en önemli artışın düşükten orta gelir seviyelerine geçmesini beklemektedir.

 

TİP 1 DİYABET 

Tip 1 diyabetin  başlangıcı doğumdan itibaren kademeli olarak artar ve 4 ila 6 yaşları arasında ve daha sonra 10 ila 14 yaşları arasında zirveye ulaşır.

Tip 1 diyabet  insidansı dünya çapında artmaktadır.

Avrupa, Avustralya ve Orta Doğu da oranlar yıllık% 2 ila% 5 oranında artmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri nde, çoğu yaş ve etnik grupta tip 1 diyabet oranları yıllık yaklaşık %2 arttı ve İspanyol gençlerde oranlar daha yüksektir.

 

Fiziksel Aktivite ve NIDDM NİN Önlenmesi

Diyabetli hastalarda egzersiz programının sürdürülmesi önemli bir hedeftir çünkü uzun vadeli kardiyovasküler faydalar ve mortalitenin azalması ile ilişkilidir.

Orta derecede aktif insanlar, hareketsiz olanlara kıyasla,% 30-40 daha düşük DM riskine sahiptir.

Haftada en az bir kez kuvvetli egzersiz yaptığını bildiren kadınlar, 8 yıllık takip süresince haftalık egzersiz yapmayan kadınlardan daha düşük  tip 2 diyabet insidansına sahiptir.

Pa ya katılan 55-69 yaş arası postmenopozal kadınlarda sedanter kadınlara kıyasla daha düşük diyabet insidansı vardır. 

Fiziksel aktivite

İnsülin duyarlılığındaki iyileşmeler, tip 2 diyabet riskini doğrudan azaltabilir.Bu, aktivitenin kilo kaybı ve yağ dağılımı üzerindeki herhangi bir etkisinden bağımsız olabilir.

Diyabet açısından yüksek risk altındaki iki popülasyonda insülin konsantrasyonları ile negatif olarak ilişkilidir ve vücut kitle indeksine göre büyük farklılıklar göstermiştir.

Fiziksel aktivitenin insülin direncini azaltmadaki etkisinin büyük bir kısmı kısa sürelidir ve sadece birkaç gün sürebilir. 

Bir bireyin aktivitesinin yıllar boyunca tutarlılığı, egzersizin insülin duyarlılığı üzerindeki faydalarının elde edilmesini sağlamak için gereklidir.

 

Diyabette Fiziksel Aktivitelerin Faydaları

Fiziksel aktivitenin gösterdiğine göre

 • Kardiyovasküler risk ve mortaliteyi azaltır.
 • Lipid profilini ve endotel fonksiyonunu iyileştirir. 
 • Tip 2 diyabet hastalarına özgü olmayan insülin duyarlılığını iyileştirir.

Tip1diyabeti olan  hastalar diyabeti olmayan yaşıtlarına göre daha fazla insüline dirençli olma eğilimindedir. Şu anda, Tip1 hastaların yaklaşık% 50 si aşırı kilolu veya obezdir ve sağlıklı kontrollerine kıyasla daha yüksek bel ve kalça çevrelerine sahiptir.

 • Genellikle aşırı vücut ağırlığı ile ilişkili ek hastalıklar, iyi metabolik kontrolün faydalarını azaltır. 

Diyabetli hastalarda vücut ağırlığının kontrol edilmesi, kardiyovasküler hastalık (KVH) riskini azaltmak için gereklidir.

Egzersizin kilo verme, bel çevresi, açlık glukoz plazma ve insülin serum seviyeleri üzerinde olumlu etkileri vardır.

Yüksek Yoğunluklu Antrenman, sürekli egzersiz ve egzersiz yapmayan bir kontrol grubuna kıyasla insülin direnci önlemlerini iyileştirmede etkilidir. Önemli olarak, en büyük etkiler tip 2 diyabet veya metabolik sendromu olanlarda görülmüştür. 

DMT2 / MS grubunda ayrıca açlık glikozunda 0.92 mmol L−1 azalma ve hba1c de% 0.47 (5 mmol L−1) azalma ve egzersiz yapmayan kontrol grubuna kıyasla vücut ağırlığında 1.3 kg önemli bir azalma vardır. Ek olarak, kardiyorespiratuar kondisyon her iki kontrole kıyasla düzeldi.
 

Fiziksel Aktivitelerin Önündeki Engeller

Bu popülasyonda önerilen fiziksel aktivite seviyelerinin gerçekleştirilmesindeki algılanan engellerin ele alınması, etkili, destekleyici fiziksel aktivite müdahalelilerin planlanması için çok önemlidir.

Birçok topluluktaki farklı çalışmalar değişken engeller belirlemiştir.

Tip2 diyabetli İrlandalı hastalar, egzersizin algılanan sıkıcı doğası, zaman eksikliği, fiziksel ağrı ve depresyonun egzersizin önündeki engeller olduğu ve Tip2 diyabetli obez İrlandalı hastalar da egzersiz düzeylerini artırmaya çalışırken üstesinden gelinmesi gereken temel konular olduğuna karar vermişlerdir.

Umman da fiziksel aktivite gerçekleştirmenin önündeki en yaygın engeller o irade eksikliği, düşük kaynaklar ve düşük sosyal destektir. (özellikle kadınlarda)

Diğer engeller şunlardır:

 • Yorgunluk
 • Öz motivasyon eksikliği
 • Düşük öz yeterlik
 • Hipoglisemi korkusu
 • Çalışma takvimi
 • Diyabet üzerinde kontrol kaybı
 • Son zamanlarda yaralanmaktan korkma
 • Kişisel hedefler belirleme, ilerlemeyi izleme veya bu hedeflere yönelik ilerlemeyi ödüllendirme gibi öz yönetim becerilerinden yoksunluk
 • Parklar, kaldırımlar, bisiklet parkurları veya güvenli ve rahat keyifli yürüyüş yolları gibi egzersiz tesisleri ile ilgili engeller 

Egzersiz için daha az engel şunları içerir:

 • İnsülin farmakokinetiği bilgisi
 • Egzersize bağlı hipoglisemi olasılığını azaltmaya yönelik stratejilerin uygulanması
 • Daha fazla sosyal destek
 • Fiziksel aktivite yapacak birine sahip olmak

Hazırlayan: Fzt. Dilek Üstün

Borhade MB, Singh S. Diabetes Mellitus, Exercise. InStatPearls [Internet] 2019 Jan 11. StatPearls Publishing. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526095/ (last accessed 22.2.2020)  Thomas N, Alder E, Leese GP. Barriers to physical activity in patient with diabetes. Postgrad Med J 2004; 80:287–91. Officers, C. M. (n.d.). Start Active , Stay Active. Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports (Washington, D.C. : 1974), 100(2), 126–31. https://doi.org/10.2307/20056429)

Daha Fazla Oku: Diyabetik Ayak ve Fizyoterapi

Paylaş:

Yorumlar (0)

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

bu içerikleri beğeneceğinizi düşünüyoruz

Campus Online Kariyer Rehberi

Fizyodemi

Daha fazla benzer içerikten haberdar olmak için abone olun

Size özel bir deneyim sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.