Aşil Tendinopatisinde Ağır Eksentrik Kalf Eğitiminin Etkinliği Nasıldır? Aşil Tendinopatisinde Ağır Eksentrik Kalf Eğitiminin Etkinliği Nasıldır?

Aşil Tendinopatisinde Ağır Eksentrik Kalf Eğitiminin Etkinliği Nasıldır?

Aşil tendinopatisi yaygın olarak görülen bir kas iskelet sistemi problemidir. Fokal ağrı, sabah sertliği ile karakterizedir ve fonksiyonu kısıtlayabilir. Aşil tendinopatisinde en etkili tedavi yönteminin egzersiz temelli eğitim olduğu gösterilmiştir. Şu ana kadar aşil tendinopatisinde 6 farklı egzersiz modalitesi tanımlanmıştır. Bunlar ağır eksentrik kalf eğitimi (Alfredson eksentrik protokol), modifiye ağır eksentrik kalf eğitimi (düşük şiddetli), konsentrik eğitim, Silbernaagel protokolü, ağır yavaş direnç eğitimi ve  Stanish protokolüdür. Yakın zamanda yapılan bir incelemede bu protokollerin ağrı ve fonksiyon üzerindeki etkileri incelenmiş ve hiçbirinin bir diğerine göre bir üstünlüğü olmadığı görülmüştür. 

Management of Chronic Tendon Injuries - American Family Physician |  Exercises for tendonitis, Eccentric exercise, Achilles tendonitis exercises

Ağır eksentrik eğitiminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmaya fiziksel olarak aktif ve sedanter yaş aralığı 18 yaş ve üstü olan en az üç aydır aşil tendinopatisi olan kişiler dahil edilmiştir. Aşil tendinopati aşil tendonunun orta yerleşiminde olan kişiler dahil edilmiş, insersiyoda veya diğer topukta problem olan kişiler dahil edilmemiştir. Çalışmada kişiler farklı gruplara ayrılmış sham grubuna kontraktil dokuya herhangi bir egzersiz uygulanmamış, geleneksel fizyoterapi grubuna egzersiz uygulanmamış ancak ultrason, bantlama, derin friksiyon masajı ve manuel uygulamalar yapılmıştır. Ağır eksentrik eğitim ile geleneksel fizik tedavi uygulamaları karşılaştırıldığında ağır eksentrik eğitimin geleneksel fizik tedaviye üstün olduğu bulunmuştur. Ancak dahil edilen çalışmalarda kişi sayısı az olduğu için örneklem yanlılığı için risklidir. Ağır eksentrik eğitimi (Alfredson protokolü) bekle ve gör ve sham grup ile karşılaştırıldığında sonuçlar eksentrik eğitim lehinedir. Ancak yayınların kalitesi yeterli değil ve daha daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Çalışmanın sonuçlarına göre eksentrik eğitim lehinde bulgular olsa da; sonuçları desteklemek adına daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Hazırlayan: Fzt. Birgül Dıngırdan
Referans: Murphy, M. C., Travers, M. J., Chivers, P., Debenham, J. R., Docking, S. I., Rio, E. K., & Gibson, W. (2019). Efficacy of heavy eccentric calf training for treating mid-portion Achilles tendinopathy: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine, 53(17), 1070-1077.

Aşil Tendinopatisinde Ağır Eksentrik Kalf Eğitiminin Etkinliği Nasıldır?