Dans Hareket Terapisinin Yaşlı Bireylerde Etkisi Dans Hareket Terapisinin Yaşlı Bireylerde Etkisi

Dans Hareket Terapisinin Yaşlı Bireylerde Etkisi

Yaşlanma süreci, fonksiyonel kapasitenin ve fiziksel aktivite seviyelerinin azalmasına katkıda bulunan çok sayıda değişiklikle ilişkilidir. Yaşlanma ile eklem hareket açıklığında, kas kuvvetinde ve enduransında azalmalar görülür. 20-30 yaşları arasında en üst düzeyde olan kas kuvveti, 60 yaşında %30 oranında azalma gösterir ve bu oran ilerleyen yaşlarda daha da artar. Yaşlılarda düzenli aktivite ve egzersiz alışkanlığı, kısa ve uzun dönemde sağlıklı yaşlanmanın en önemli belirleyicisidir.

Dans hareket terapisi, geriatrik rehabilitasyonda daha az geleneksel bir fiziksel aktivite modalitesidir ve konvansiyonel egzersizlere alternatif olarak rehabilitasyon sürecine dahil edilebilir.

Dans hareket terapisi nedir?
Dans hareket terapisi (DMT),  Amerikan Dans Terapisi Derneği  (ADTA) tarafından sağlığı ve refahı iyileştirmek amacıyla  bireyin  duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel entegrasyonunu teşvik etmek için hareketin psikoterapötik kullanımı olarak  tanımlanmaktadır. Bir tür aerobik egzersiz olarak dans, bacaklarda, gövdede ve kollarda büyük ve küçük iskelet kası gruplarının tekrarlayan hareketini gerektirir. Dans eğitimi, duruş, denge ve hareket üzerinde üstün bir kontrol elde etmek için görsel odak, ritim, imgeleme, propriyoseptif girdi ve dans sekanslarının ayrı bölümlerinin taklit edilmesi gibi stratejik yöntemler kullanır.
                           

Literatür ne diyor?
Çalışmalarda genellikle balo salonu, çağdaş, kültürel, ve jazz dans stilleri kullanılmıştır.
Yapılan çalışmalar dans hareket terapisinin yaşlı bireylerde esneklik, kas gücü ve dayanıklılık, denge, kardiyovasküler dayanıklılık ve bilişsel işlev gibi parametrelerde iyileşme sağladığını göstermiştir.
Düşme riskini ve korkusunu azaltmada etkili bir aktivite olduğu bildirilmiştir.
Dans doğası gereği zevkli, eğlenceli bir sosyal aktivite olmasından dolayı psikososyal stresi azaltmada etkili bulunmuştur.
Dozaj konusunda fikir birliği henüz tam sağlanamamış olsa da genellikle minimum 6 hafta süreyle haftada en az 1 gün 45 dakikalık seans önerilmektedir.

Düzenli egzersiz, yaşlanma sonucu ortaya çıkan fonksiyonel düşüşü önlemek veya azaltmak için etkili bir yaklaşımdır. Yaşlı bireylerin bir egzersiz programını düzenli olarak takip etmesi için motivasyon çok önemlidir. Dans hareket terapisi de  standart bir egzersiz programından ziyade bir eğlence olarak algılanmaktadır bu da motivasyonu ve katılımı arttırmakta, sürekliliği sağlamaktadır. Dans, hedef nüfusun yaşına, fiziksel sınırlamalarına ve kültürüne uyacak şekilde fizyoterapist tarafından düzenlenmelidir.

Hazırlayan: Fzt. Nida Müdüroğlu

Referanslar
Hwang, P. W., & Braun, K. L. (2015). The Effectiveness of Dance Interventions to Improve Older Adults' Health: A Systematic Literature Review. Alternative therapies in health and medicine, 21(5), 64–70.
Fernández-Argüelles, E. L., Rodríguez-Mansilla, J., Antunez, L. E., Garrido-Ardila, E. M., & Muñoz, R. P. (2015). Effects of dancing on the risk of falling related factors of healthy older adults: a systematic review. Archives of gerontology and geriatrics, 60(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.archger.2014.10.003

Daha fazla oku: Yaşlılarda Müzik Tabanlı Çoklu Görev Eğitiminin Kognisyon ve Duygudurum Üzerine Etkileri Nasıldır?

Özet

Bu çalışmada dans hareket terapisi,geriatrik bireylerde dans hareket terapisinin etkileri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Dans Hareket Terapisinin Yaşlı Bireylerde Etkisi