Yaşlılarda Müzik Tabanlı Çoklu Görev Eğitiminin Kognisyon ve Duygudurum Üzerine Etkileri Nasıldır?

Popüler Sağlık

Fiziksel egzersiz, yürüyüş ve denge de dahil olmak üzere fiziksel fonksiyonların yanı sıra kognitif fonksiyonlar için de faydalıdır. Yaşlılıkta ortaya çıkan yüksek düzeyde kognitif fonksiyon bozukluklarıyla etkili ve güvenli baş etmede kritik belirleyici şey; hem temel hem de enstrümantal günlük yaşam aktivitelerinde çoklu uyaran ve eşzamanlı görevleri entegre etmeyi gerektirmesidir. Çift görevli yürüyüş buna iyi bir örnektir. Kognitif fonksiyon ve duygu durum, yaşlılarda yürüyüş ve düşmelerle yakından ilgilidir. Multimodal müdahaleler sadece fiziksel değil aynı zamanda kognitif ilerlemeyi ve düşme riskini azaltmayı sağlar.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada Jaques-Dalcroze eurhythmics kullanılarak müzik tabanlı çoklu görev eğitimi müdahalesi yaşlılarda ikili görev yürüyüş performansı ve düşmeleri azaltmada umut verici bir yol olarak önerilmiştir. Bu spesifik egzersiz rejimi hem motor hem de kognitif yeteneklerin ilerlemesini; müzik,ritim,egzersiz yoluyla vaat eder. Bu sayede hafıza, dikkat,fonksiyon becerileri gelişimi de sağlanır.

Bir diğer çalışmada müzik tabanlı çoklu görev eğitiminin kognitif fonksiyon ve duygu durum üzerine etkileri 6 aylık süreçte araştırılmıştır.Çalışmaya Frailty Skalası’na göre düşme riski yüksek, 65 yaş üzeri toplumda yaşayan 134 adet yaşlı birey dahil edilmiştir.Katılımcılar egzersiz ve kontrol grubu olarak 2 gruba ayrılmıştır.

Egzersiz Grubu:

Grup egzersiz sınıfı 25 hafta boyunca haftada 1 kez 1 saat olarak yapılmıştır. Çoklu görev egzersizleri, ilerleyici zorluk açısından çeşitlilik içermiştir. Nesneler tek tek, çiftli ve çoklu şekilde taşınmıştır. Egzersizler bireysel, eşli ve grup halinde yapılmıştır. Temel egzersiz piyano müzik eşliğinde yürümelerdir. Bu yürüme, müzik ritim paternleri değişimine doğrudan ya da zıt yanıtlar verme şeklindedir. Ritim paternleri hızlı reaksiyon egzersizlerini de içermiştir.

Kontrol Grubu:

Fiziksel ve sosyal alışkanlıklarına aynı şekilde devam etmiştir.

Tüm katılımcılar;

MMSE (Mini Mental Skorlama) ,

CDT (Saat Çizme Testi),

FAB (Frontal Değerlendirme Bataryası) yapılmıştır.

Duygu durum HADS (Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası) ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlarda

  • Müzik tabanlı çoklu görev eğitimi hem motor hem kognitif ilişkili yetenek değişiminde spesifik bir egzersiz rejimidir.
  • 6 aylık müzik tabanlı çoklu görev eğitimi yaşlılarda kognitif ve uygulama fonksiyonlarını geliştirmiştir.
  • 6 aylık egzersiz programı anksiyeteyi azaltmıştır bulunmuştur.


Klinik Çıkarım: Mevcut verilere dayanarak, müzik tabanlı çoklu görev eğitimi bilişsel işlevi iyileştirmede umut vadeden bir strateji olarak görünmektedir. Ancak 6 aylık süreyle haftada bir kez yapılan seanslar bilişsel gelişmeleri saptamada yeterli olmayabilir.
Referans
Melany Hars,Francois R.Herrmann Gabriel Gold,Rene Rizzoli,Andrea Trombetti (2014):Effect of music-based multitask training on cognition and mood in older adults.Age and Ageing 2014; 43: 196–200

Özet

Bu çalışma, müzik tabanlı çoklu görev eğitiminin kognitif fonksiyon ve duygu durum üzerine etkilerini 6 aylık süreçte incelemiştir.

Yaşlılarda Müzik Tabanlı Çoklu Görev Eğitiminin Kognisyon ve Duygudurum Üzerine Etkileri Nasıldır?