Diz Osteoartriti İçin Sabit Bisiklet Egzersizi Diz Osteoartriti İçin Sabit Bisiklet Egzersizi

Diz Osteoartriti İçin Sabit Bisiklet Egzersizi

Giriş

 
Diz eklemi dejenerasyonu ile karakterize olan diz osteoartriti, genellikle orta yaştan ileri yaşlara kadar ortaya çıkan kronik bir durumdur. Klinik olarak, diz osteoartriti olan bireyler, dizde inflamasyon ve efüzyon ile ilişkili ağrı, sertlik ve fonksiyonel kısıtlılık ile ortaya çıkabilir ve bu yaşam kalitelerini etkiler. Diz osteoartriti tedavisi açısından, National Institute for Health and Care Excellence diz osteoartritinin yönetimine ilişkin kılavuzları, temel tedavi olarak egzersiz tedavisini önerir. Egzersiz tedavisi yaygın olarak kullanılmaktadır ve diz osteoartriti olan bireylerde eklem sertliğini ve fonksiyonel kısıtlamayı iyileştirmek için faydalı olduğu görülmüştür. Bir egzersiz şekli olarak sabit bisiklet sürmek, bireyler için basit ve pratiktir ve literatür incelendiğinde aerobik kapasite, alt ekstremite gücü ve kardiyopulmoner fonksiyonda iyileşme dahil olmak üzere birçok fiziksel fayda sağladığı görülmüştür. 

2020 yılında diz osteoartritinde bisiklet egzersizinin etkinliğini incelemk için bir çalışma yapılmıştır ve bu meta-analize 11 çalışma dahil edilmiştir. Bu meta-analiz sonucunda diz osteoartriti olan bireyler için bir egzersiz müdahalesi olarak sabit bisiklet kullanıldığında Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis İndeksi, Diz Yaralanması ve Osteoartrit Skoru ve 6 Dakikalık Yürüme Testinde iyileşmeler olduğu görülmüştür. 
 
Ağrı açısından iyileşme sağlama mekanizması eklem kıkırdağının tekrar tekrar sıkıştırılmasının ve ardından pedal çevirme hareketleri sırasında serbest bırakılmasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Bu döngüsel sıkıştırma sonucunda, kıkırdak içindeki besin alışverişini teşvik edebileceği, eklemlerdeki kan dolaşımını artırabileceği ve sonuç olarak inflamasyonu ortadan kaldırmada ve ağrıyı gidermede yardımcı olabileceği görülmüştür.  
 
 
 
Diz osteoartritinin bir diğer semptomu olan eklem sertliği ile ilgili olarak, sabit bisiklet egzersizi istatiksel olarak anlamlı olmayan bir iyileşme sağlamıştır. Diz sertliğini iyileştirmek için sabit bisiklet sürmenin etkinliğinin olmaması, sabit bisiklet sürme sırasında, koltuk yüksekliği genellikle diz ekleminin orta aralıkta hareket etmesine izin verecek şekilde ayarlanması böylece diz ekleminin son aralıktaki fleksiyon ve ekstansiyona yaklaşan noktalara ulaşamayışı ile açıklanmıştır. 
 
Sabit bisiklet sürmek bazı faydalar sağlarken, diz osteoartriti için her semptomu iyileştirmede yeteri kadar etkili olmamıştır. Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan fiziksel aktivite tipik olarak tüm vücudun ortak çalışmasını gerektirirken, sabit bisiklete binme daha çok alt uzuvları hedefler. Ayrıca, diğer açık hava ve grup egzersiz aktivitelerine kıyasla sabit bisiklete binme, duygusal yönetimi ve açık havada çevre ile etkileşimi desteklemeyebilir. Sonuç olarak, sabit bisiklet egzersizinin diz osteoartriti olan bireylerde tek başına bekle-gör ve eğitime kıyasla ağrıyı azaltabildiğini ve spor fonksiyonunu iyileştirebildiğini ancak eklem sertliğini, yaşam kalitesini ve mobiliteyi iyileştirmek için yeterli olmadığı görülmüştür.

Klinik Çıkarım

Sabit bisiklet sürmek ağrıyı azaltabilir ve spor fonksiyonunu iyileştirebilir fakat diz osteoartriti olan bireylerin tedavisinde kullanılan diğer egzersizlerin etkilerinden ne üstün ne de daha düşük değildir. Geniş bir egzersiz seçeneği mevcut olduğundan egzersiz yönetimi için hastanın ihtiyaç ve tercihlerini en iyi şekilde karşılayabilen egzersizler tercih edilebilir. 

 

Hazırlayan: Fzt. Nida Müdüroğlu

REFERANSLAR
Luan, L., Bousie, J., Pranata, A., Adams, R., & Han, J. (2021). Stationary cycling exercise for knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Clinical rehabilitation, 35(4), 522–533. https://doi.org/10.1177/0269215520971795

Daha Fazla Oku: Bisiklet Sporunda Gidon Pozisyonunun Önemi

Özet

Diz osteoartriti olan bireylerin spor fonksiyonunu iyileştirmek ve ağrıyı azaltmak için bisiklet sürmesi mümkün olmakla birlikte bu hastalarda egzersiz yönetimi için hastanın ihtiyaç ve tercihlerini kapsayan geniş bir egzersiz seçenek aralığı mevcuttur.

Diz Osteoartriti İçin Sabit Bisiklet Egzersizi