İliotibial Bant Sendromu Nedir? İliotibial Bant Sendromu Nedir?

İliotibial Bant Sendromu Nedir?

Anatomisi
ITB veya iliotibial bant, uyluğun fasya latae'sinin lateral kalınlaşmasıdır. ITB proksimal olarak büyük trokanter seviyesinde, tensör fasya latae ile gluteus maximus ve gluteus medius kaslarının fasiyal birleşimi olarak oluşur. Distale doğru ilerleyerek proksimal tibianın anterolateral yüzündeki Gredy tüberkülüne yapışır. Anatomik çalışmalar, ITB'nin uyluk boyunca distal olarak geçen yoğun bir fibröz bağ dokusu olduğunu göstermiştir. ITB'nin işlevi dizin konumuna bağlıdır. Diz tam ekstansiyonda iken 20 ° ila 30 ° fleksiyona gittiğinde ITB lateral femoral epikondilin önünde uzanır ve aktif bir diz ekstansörü olarak işlev görür. 20 ° ila 30 ° fleksiyonda, ITB lateral femoral epikondile göre posterior bir pozisyon alır ve aktif bir diz fleksörü olur.

İliotibial Bant Sendromunun Etiyolojisi
İliotibial Bant Sendromu dizin dış tarafında, özellikle topuk yere çarptığında, uyluğun lateraline veya baldıra yayılan ağrıyla karakterize bir diz yaralanmasıdır. Fleksiyon ve ekstansiyon hareketleriyle ağrı şiddetlenir ve dizin dış tarafında bir miktar şişlik olabilir. İliotibial bant sendromunda altta yatan patoloji henüz net değildir. Dizin tekrarlayan fleksiyon ve ekstansiyonu ile yapılan aktiviteler sonucunda iliotibial bandın lateral femoral epikondil boyunca sürtünmesiyle iritasyona sebep olabiliceği düşünülmüştür. Son çalışmalar ise sürtünme teorisinin geçerliliğini sorgulamaktadır ve fasya latae sıkışma sendromu olduğunu ileri sürmektedir.

İliotibial Bant Sendromu Müdahale Yaklaşımları

Akut Faz
Anti-inflamatuar ilaç tedavisi, soğuk uygulama, iyontoforez
Biseps femoris, vastus lateralis, gluteus maximus ve tensor fasciae'deki tetik noktalarına miyofasiyal tedavi 
Gövde pelvis kontrolü ve yürüme eğitimi
Core ve gluteal kasları etkinleştirme

Subakut Faz 
Ağrı ve inflamasyonda azalma sonucu bu faza geçilir.
İliotibial bant, vastus lateralis ve biseps femoris için pasif ve aktif germe
Manuel terapi
Kalça kasları için izometrik ve ekzantrik eğitim


Fig1. iliotibial bant germe                       
 
İyileşme Kuvvetlendirme Fazı 
Semptomların hafiflemesi hareket açıklığının artması ile bu faza geçilir.
Gluteus medius için izometrik ve ekzantrik eğitim  
Single-leg step down
Single-leg wall squat
Single-leg dead lift gibi nöromusküler kontrol eğitimi 

 
Fig2. Gluteus medius için duvarda abduksiyon      


Fig3. Gluteus medius ve gluteus maximus egz


Fig4. Single-leg wall squat                                              


Fig5. Single-leg dead lift

Spora Dönüş 
Tamamen ağrısız egzersiz yapıldığında bu faza geçilir.
Spora özgü egzersizler
Motor kontrol ve pelvik kontrole dikkat edilmeli.

Hazırlayan: Nida Müdüroğlu

Referans
Strauss, E. J., Kim, S., Calcei, J. G., & Park, D. (2011). Iliotibial band syndrome: evaluation and management. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 19(12), 728–736. https://doi.org/10.5435/00124635-201112000-00003

Daha fazla oku: İliotibial Bant Sendromunda Tedavi Nasıldır?

Özet

Bu çalışmada iliotibial bant sendromu ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

İliotibial Bant Sendromu Nedir?