Pilates Egzersizlerinin Vücuda Etkileri Pilates Egzersizlerinin Vücuda Etkileri

Pilates Egzersizleri

Pilates egzersizlerinin vücuda etkileri nelerdir?

-Vücudun hem denge hem de hareketlilik kazanmasına yardımcıdır.

-Pilates egzersizleri işlevseldir. Yani kişinin ihtiyacına göre çalışıldığı takdirde kazanım sağlar.

-Hem kapalı kinetik zincir hem de açık kinetik zincir egzersizlerini içerir. Kasları statik ve dinamik olarak çalıştırır. Böylece kaslara denge ve güç kazandırır.

-Pilates egzersizleri, vücudun güç merkezi denilen; Transversus abdominis kası, multifudus kası, diyafram ve pelvik taban kaslarından oluşan kor bölgesini aktifleştirir. Kor bölgesi çoğunlukla vücudun denge merkezi ve tüm hareketlerin kaynağı sayılmaktadır. Omurgaya denge ve sabitlik sağlayan bu kaslardaki zayıflık ve işlev bozukluğu çoğunlukla bel ağrısına sebebiyet vermektedir.
             Figür:Kor bölgesi


Pilates bel ağrısını iyileştirir mi?

Rydeard, Leger ve Smith isimli araştırmacılar 2006 yılında, spesifik olmayan kronik bel ağrısı olan bir grupta Pilates'e dayalı terapötik egzersizin ağrı ve fonksiyonel engellilik üzerindeki etkinliğini araştırmak için randomize kontrollü bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmada, 20 ile 55 yaşları arasında fiziksel olarak aktif 39 kişi rastgele şekilde egzersiz eğitimi grubuna ve bir de kontrol grubuna atanmıştır. Egzersiz eğitimi grubu, klinikte haftada üç gün bir mat ve reformer üzerinde özel Pilates egzersizlerinden oluşan ve evde yapılmak üzere haftada altı gün 15 dakikalık bir egzersiz programından oluşan toplamda dört haftalık bir tedavi protokolü gerçekleştirmişlerdir. Kontrol grubu ise özel bir egzersiz eğitimi almamış ve gerektiğinde bir hekim veya diğer uzmanların danışmanlığında olağan tedavilerine devam etmişlerdir. Onun dışında kontrol grubuna günlük aktivitelerine devam edilmesi söylenmiştir. 

Sonuçlar, pilates grubunda, dört haftalık tedavi dönemini takiben kontrol grubuna göre anlamlı ölçüde daha düşük düzeyde ağrı ve fonksiyonda daha az kısıtlılık olduğunu göstermiştir. 12 aylık takip süresi boyunca sürdürülen bu çalışmanın ana bulgusu, Pilates yöntemi ile nöromüsküler kontrolün yeniden kazanılmasına yönelik spesifik bir egzersiz programının, normal bir hasta bakımına kıyasla veya hiç müdahale edilmeyen hastalara kıyasla ağrı yoğunluğunu ve fonksiyonel yetersizlik seviyelerini azaltmada daha etkili olmasıdır. Bununla birlikte, bu çalışmaya katılan tüm katılımcıların geçmişte bel ağrıları için tedavi görmüş olmaları ilginçtir. Katılımcıların çoğu (yüzde 90) fizyoterapiyi denemiştir ve bu fizik tedavilerin yüzde 74'ü bir tür egzersiz terapisini içerir durumdadır. Bu nedenle, bu çalışmada hastaların ağrı nedeni özel olarak araştırılmamış veya kanıtlanmamış olmasına rağmen, spesifik olmayan bel ağrısı olan bu aktif hasta grubu için düzenli yapılan Pilates'e dayalı egzersizlerin katılımcıların ağrılarını azaltmada diğer egzersiz programı ve tedavilerden daha etkili olduğu söylenebilir.

Hazırlayan: Ayşe Demirtaş

Referans: Wood, S. (2018). Pilates for Rehabilitation. Human Kinetics.

Özet

Bu derleme çalışmasının amacı pilatesin vücuda ve bel ağrısı üzerindeki etkilerini ele almaktır.