Top ve Mat Egzersizleri Sonrası Abdominal Kas Kuvveti Nasıldır? Top ve Mat Egzersizleri Sonrası Abdominal Kas Kuvveti Nasıldır?

Top ve Mat Egzersizleri Sonrası Abdominal Kas Kuvveti Nasıldır?

ᐈ Sit up stock pictures, Royalty Free sit ups photos | download on  Depositphotos®

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma gövde fleksiyonunda kullanılan Biodex izokinetik dinamometrenin güvenilirliğini ‘’test-tekrar test (test-retest) ‘’ protokolüyle doğrulamak ve egzersiz topuyla yapılan sit up egzersizi ile geleneksek sit up egzersizinin abdominal kaslardaki kuvvet kazanımlarını karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Daha önce asemptomatik bel ağrısı geçmişi olmayan,hikayesinde disk patolojisi olmayan,kilosu 300 poundu aşmayan (136.08 kg) ve hamileliği bulunmayan 26 kişi çalışmaya dahil edilmiştir.Kontrol grubuna herhangi bir egzersiz verilemiştir.Mat grubunu oluşturan 7 kadın 3 erkek katılımcıya geleneksek olarak uygulanan skapulanın kaldırılmasıyla başlayan ve kuvvet arttıkça ilerleyen tam sit up egzersizi yaptırılmıştır.Egzersiz topu grubunu oluşturan 7 kadın 3 erkek katılımcıya da egzersiz topu üzerine oturularak 45 derece yatay pozisyonda başlayan ve ilerledikçe de yatay pozisyondan başlayan sit up egzersizi yaptırılmıştır.Her iki egzersiz grubuna da 3 hafta,haftada 3 kez 6 set ve her set 10 tekrarlı olacak şekilde egzersiz programları uygulanmıştır.Kuvvet 3 haftalık egzersiz öncesinde ve sonrasında Biodex izokinetik dinamometreyle 60º/sn ve 120º/sn hızda ölçümler yapılmıştır.

Skapula kaldırma:Uzanma , Kollar göğsü çaprazlıyor, Eller başın arkasında
Top üstünde skapula kaldırma:Uzanma , Kollar göğsü çaprazlıyor, Eller başın arkasında

Sonuç:Yapılan çalışmada ‘’test-retest(test-yeniden test)’’ protokolüne göre Biodex izokinetik dinamometrenin 60º/sn ve 120º/sn’de tekrarlanabilir gövde fleksiyon verilerini toplamak için güvenilir bir araç olduğu teyit edilmiştir.

Yapılan ölçümlerde 60º/sn hızdaki değerlerde iki egzersiz arasında fark bulunabilirken 120º/sn hızdaki değerlerde fark bulunamamıştır.60º/sn hızda yapılan ölçümlerde daha yüksek bir hassaslık sağlanabildiği için sonuçların daha belirgin olduğuna,yapılacak başka çalışmalarda optimum hızlar sağlanabilirse daha net sonuçlar elde edilebileceği belirtilmiştir.

60º/sn hızda yapılan ölçümlerde kontrol grubu ve egzersiz grupları arasında bulunan fark anlamlı olmamasına rağmen ölçüm verilerine göre egzersiz topu grubunda kuvvet artışı mat grubuna göre daha büyük olmuştur.

Test-yeniden test protokolünü kullanarak 60º/sn hızda test edildiğinde mat veya egzersiz topu egzersizlerinin gövde fleksiyon kuvvetini artırabildiği bulunmuştur.

Referans
Cynthia St. Arnaud Liggett.Marilys Randolph.Comparison of Abdominal Muscle Strength Following Ball and Mat Exercise Regimens: A Pilot Study.Journal of Manual & Manipulative Therapy, 7:4, 197-202

Özet

Bu çalışma, egzersiz topuyla yapılan sit up egzersizi ile geleneksel sit up egzersizinin abdominal kaslardaki kuvvet kazanımlarını karşılaştırmakta ve gövde fleksiyonunda kullanılan Biodex izokinetik dinamometrenin güvenilirliğini araştırmaktadır.

Top ve Mat Egzersizleri Sonrası Abdominal Kas Kuvveti Nasıldır?