Omuz Muayenesi İçin Yeni Bir Klinik Test: Arm Squeeze Omuz Muayenesi İçin Yeni Bir Klinik Test: Arm Squeeze

Omuz Muayenesi İçin Yeni Bir Klinik Test: Arm Squeeze

Blog | Why Your Arm Hurts

Omuz bölgesindeki lokalize ağrı, servikal kök problemlerine veya omuz problemlerine bağlı olarak görülebilir. Omuz ağrısında, kaynağın servikal kökenli mi, omuz patolojisine bağlı mı olduğuna dair bizi ayırıcı diyagnoza götürecek özel bir test yoktur. Genelde, yüksek maliyet oluşturan ve zaman isteyen radyolojik görüntüleme ve elektromyografiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Bir çalışmada, hastanın şikayetleri olduğu taraftaki kolun orta bölümünden (brakial biceps-triceps alanı) deri, derialtı ve kas dokusunu sıkıştıracak ölçüde orta şiddette basınçla uygulanan “arm squeeze test”inin, omuz patolojisi olan ve sağlıklı bireylere göre, sadece C5-T1 arasında servikal kök basısı olan hastalarda yoğun bir lokal ağrı oluşturacağı hipoteziyle, klinikte kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Testin uygulandığı, C5-T1 arası servikal kök irritasyonu olan hastaların %96,7 sinde yoğun lokal ağrı oluşmuştur. Kontrol olarak omuz patolojisi olan hastaların %4ünde pozitif (bu hastalar da yoğun ağrıya bağlı ağrı kaynağını net belirtememektedirler), asemptomatik olan bireylerde ise negatif sonuç elde edildiğinden test spesifik bir testtir.

Boyun ağrısı ve boyun ağrısı ile ilişkili problemlerde rutin klinik fiziksel değerlendirmede servikal radikülopatiyi ekarte etmek, radikülopati varlığını bulmaktan daha etkindir.

Kolay uygulanabilir, iyi bir diyagnostik değeri olan, klinisyenleri hızlıca boyun veya omuz yapılarına yönlendirebilecek bir test arayışı üzerine yapılan bu çalışma ile, “arm squeeze test” servikal kök basısı olan hastalarda, normal bireylere veya omuz patolojisi olan hastalara göre önemli ölçüde farklı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Bu çalışma “arm squeeze test” ile ilgili olumlu sonuçlar vermiş olsa da, hastanın yaşı, klinik muayenesi, hikayesi ve radyolojik testleri doğru diyagınoz için önem arzetmektedir.

Klinik Çıkarım: ‘’Arm squeeze test” dünya genelinde uygulanması ve klinik kabulü için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulsa da hastanın radiküler omuz ağrısını netleştirmede değerlendirme listesine eklenebilecek diyagnostik bir test olabilir.

Hazırlayan: Fzt. Çetin Demircan

Referans
Gumina S, Carbone S, Albino P et al. Arm squeeze test: a new clinical test to distinguish neck from shoulder pain. European Spine Journal 2013; 22: 1558-63.

Özet

Bu çalışma omuz ağrılarının boyun bölgesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için geliştirilmiş Arm Squeeze testinden bahsetmektedir.

Omuz Muayenesi İçin Yeni Bir Klinik Test: Arm Squeeze