Sağlıklı Bireylerde Atletik Bantlama ve Kinesiotape’in Postüral Kontrol Üzerine Etkileri Nasıldır?

Athletic Taping Course | SportMedBC

Ayak bileği burkulması sporcu ve sporcu olmayan popülasyonda en sık karşılaşılan yaralanmalardan biridir. Dahası tekrarlama riski yüksektir. Ayak bileği burkulma ve tekrarlama oranının yüksek olması ve fonksiyon üzerindeki olumsuz etkisi yaralanmalardan korunma için optimal stratejiyi belirleme ihtiyacı doğurmaktadır.Ayak bileği burkulmalarına neden olan bir çok faktör tanımlanmıştır. Bunlar kabaca intrinsik ve ekstrinsik faktörler olarak sınıflandırılmaktadır.

Postüral kontrol ayakta durma dengesini sürdürebilme yeteneğidir ve postüral kontrol zaafiyeti önemli intrinsik risk faktörüdür. Aralarındaki farklılıklara rağmen hem atletik bantlama hemde kinesiotape’in kutanöz mekanoreseptörlerin uyarımını artırarak postüral kontrolü artırdığı bulunmuştur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma atletik bantlama ile kinesiotape uygulamasının hemen ardından ve 20 dk’lık period sonrasında postüral kontrol üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı amaçlamıştır.Çalışmaya 15 sağlıklı üniversite öğrencisi dahil edilmiştir.Her değerlendirmede katılımcılar 6 farklı durumda değerlendirilmiştir.Bu durumlar:

  • Bantlamasız , göz açık
  • Bantlamasız, göz kapalı
  • Uygulamanın hemen ardından, göz açık
  • Uygulamanın hemen ardından, göz kapalı
  • Treadmill üzerinde 20 dk yürüme veya koşma sonrası, göz açık
  • Treadmill üzerinde 20 dk yürüme veya koşma sonrası, göz kapalı

Uygulamada atletik bantlama tekniği  vertikal bant, proksimal başlangıç noktasının medialinden başlayıp, topuğun altından devam edip, proksimal ankorun lateraline doğru yapıştırılır. Horizontal bant, distal ankorun medialinden başlayıp, medial malleolden aşil tendonun arkasına doğru devam ederek distal ankorun lateraline yapıştırılır. Bu vertikal ve horizontal bantlar iki kere daha tekrar edilir. Son tekrarda bantlar proksimal ankordan başlayıp ayağın önünde sonlandırılır,şeklinde uygulanmıştır.

Kinesiotape tekniği ise  ayak bileği 90° nötralde pozisyonlanır. İlk ankor lateral malleolün üstünden başlar, ayağın altından geçerek medial malleole uzatılır. Ardından tibiofibular eklemin önünden geçerek aşil tendonu üzerinden lateral malleole uzatılmış ve ayağın dorsalinde sonlandırılmıştır. Ankor noktaları gerimsiz, bantın diğer kısımları maksimum gerimde uygulanmıştır.

Çalışmanın sonuçlarında atletik bantlama ve kinesiotape uygulamasının hemen ardından postüral kontrol artmadığı,atletik bantlama ve kinesiotape koşu sonrasında azalan postüral kontrolü kompanse edebildiği,kinesiotape in propriosepsiyon üzerindeki etki postüral kontrole etki eden diğer sistemlerin bütünlüğüne bağlı olduğu bulunmuştur.

Referans
Silva AG & Cruz A, (2015) A comparison of the effects of white athletic tape and kinesiotape on postural control in healthy individuals. International Journal of Therapy and Rehabilitation, Vol 22, No 4


Özet

Bu çalışmanın amacı, atletik bantlama ile kinesiotape uygulamasının hemen ardından ve 20 dk’lık periyot sonrasında postüral kontrol üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır.

Sağlıklı Bireylerde Atletik Bantlama ve Kinesiotape’in Postüral Kontrol Üzerine Etkileri Nasıldır?