Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Bireylerde Tek Taraflı Denge Eğitimi Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyonunda Çift Taraflı Gelişme Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Bireylerde Tek Taraflı Denge Eğitimi Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyonunda Çift Taraflı Gelişme

Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Bireylerde Tek Taraflı Denge Eğitimi Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyonunda Çift Taraflı Gelişme

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Akut ayak bileği yaralanmalarından sonra ve kronik ayak bileği instabilitesinde, etkilenen ayağın rehabilitasyonu sonrasında, postural kontrolün çift taraflı olarak geliştiğini kanıtlayan çalışmalar mevcuttur. Ancak yaralanma sonrası etkilenmeyen ayağın rehabilite edilmesi de aynı çift taraflı etkiyi yaratır mı henüz araştırılmamış bir konudur.

Yapılan bir çalışmanın amacı, kronik ayak bileği instabilitesi olan bireylerde, sadece etkilenmeyen ayak üzerinde verilecek olan denge eğitiminin çift taraflı denge ve fonksiyon gelişimi sağlayıp sağlamadığını bulmaktır.

Çalışmaya 34 kronik ayak bileği instabilitesi hastası dahil edilmiştir. 17 kişi kontrol, 17 kişi rehabilitasyon grubunu oluşturulmuştur.Rehabilitasyon grubu haftada iki kez toplam dört hafta denge eğitimine katılmıştır.Değerlendirme FADI ayak-ayak bileği değerlendirme anketi, yıldız denge testi ve denge hata skoru sistemi ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın sonucunda, FADI anketi ve yıldız denge testinde kontrol grubuna göre (tüm yönler için olmasada) anlamlı çift taraflı gelişmeler bulunmuştur.

Bu çalışmanın sonucuna göre,özellikle yaralanma sonrası erken dönemde ya da ağrı sebebiyle egzersizlere devam edilemeyen dönemlerde, hastanın dinlenmek yerine etkilenmeyen ayağı üzerinde denge çalışması çift taraflı etki sağlayabilir ve postural kontrolu olumlu etkileyebilir.

Referans
Hale, Sheri A., et al. "Bilateral improvements in lower extremity function after unilateral balance training in individuals with chronic ankle instability." Journal of athletic training 49.2 (2014): 181-191.

Özet

Bu çalışma, kronik ayak bileği instabilitesi olan bireylerde, sadece etkilenmeyen ayak üzerinde verilecek olan denge eğitiminin çift taraflı denge ve fonksiyon gelişimi sağlayıp sağlamadığını araştırmaktadır.

Kronik Ayak Bileği İnstabilitesi Olan Bireylerde Tek Taraflı Denge Eğitimi Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyonunda Çift Taraflı Gelişme