Siyatik Sinir Gerginliğinin Ayak Bileği Maksimum Hareket Açıklığını Limitlemedeki Potansiyel Rolü Siyatik Sinir Gerginliğinin Ayak Bileği Maksimum Hareket Açıklığını Limitlemedeki Potansiyel Rolü

Siyatik Sinir Gerginliğinin Ayak Bileği Maksimum Hareket Açıklığını Limitlemedeki Potansiyel Rolü

Maksimum hareket açıklığı, klinik çalışmalar, spor eğitimleri ve araştırmalarda, maksimal kas uzunluğu ya da kas esnekliğini değerlendirmede önemli bir fonksiyonel parametredir. Uzun zamandır dorsifleksiyon hareketi, plantarfleksiyon yaptıran kasların gerginliğinden sınırlanıyor düşüncesi hakimdi. Ancak, ayak bileği hareketleri sırasında alt ekstremite fasyası, periferal sinirler gibi kas yapısında olmayan dokularında boyu ve gerginliği değişmesine rağmen bu dokuların maksimum hareket açıklığına etkileri büyük oranda keşfedilmemiştir.

Bilimsel çalışmalar ne diyor?
2 çalışma, kalçayı nötral pozisyondan 90 derece fleksiyon pozisyonuna getirmenin ayak bileği dorsifleksiyon hareket açıklığında ciddi azalma oluşturduğunu göstermiştir. Bu değişim gastrocnemius medialis kasının lokal gerginliğinde ve ayak bileği torkunda hiçbir değişiklik olmadan gerçekleşmiştir. Hem kalça eklemi hem de ayak bileği ekleminden geçen kas-tendon ünitesi olmadığı için sonuçlar, musküler olmayan yapıların maksimal hareket açıklığında rol oynadığını göstermiştir. 

Eğer böyleyse, siyatik siniri germe nöral yapının gerginliğini azaltır ve maksimal dorsifleksiyon hareket açıklığını geliştirir.

Plantarfleksörleri germeden sadece siyatik sinire 6 dakikalık statik germe yaparak deney sonrası sinir gerginliği ve maksimal ayak bileği hareket açıklığını artırmayı hedefleyen bir protokol izlenmiştir.

Bu çalışmada azalmış siyatik sinir gerginliğinin maksimal dorsifleksiyon hareket açıklığına olan etkisi araştırılmıştır. Plantarfleksörlerin pasif gerginliğini etkilemeden, ayak bileğinde maksimal dorsifleksiyon eklem hareket açıklığını değiştirmenin mümkün olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, siyatik sinir germenin, siniri maksimum germek için kalçanın fleksiyon pozisyonundayken maksimal dorsifleksiyon hareket açıklığını önemli derecede arttırdığı görülmüştür. 

Şaşırtıcı bir şekilde, kalça nötral pozisyondayken de maksimal hareket açıklığında artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, siyatik sinir gerilmesi sadece sinirin mekanik davranışını değil, aynı zamanda duyusal özelliklerini de değiştirebilir (kalça nötral pozisyondayken bile). Bazı bulgularda, kalça nötral pozisyondayken ayak bileği dorsifleksiyonu sırasında da siyatik sinire yüklendiği bulunmuştur. Sinir, kas ile benzer bir viskoelastik davranışa sahiptir ve bu durum, siniri gerdiğimizde sertliğindeki akut düşüşü açıklayabilir. Periferik sinirler gibi, fasyal doku gövdeden devam eder ve alt ekstremite boyunca uzanır. Bu nedenle, belirli gövde konfigürasyonları ile mekanik deformasyona uğramaları muhtemeldir.

Bu çalışmaya on beş sağlıklı gönüllü katılmıştır (13 erkek ve 2 kadın). Katılımcıların omurgada önemli bir travma veya ameliyat öyküsü yoktu,
kalça veya hamstring bölgesi, diz ve ayak bileği eklemleri veya siyatik veya tibial sinir patolojisiyle uyumlu semptomları yoktu. Katılımcıların çalışmaya dahil olabilmek için  straight leg raising(düz bacak kaldırma) ve slump testleri negatif çıkmalıdır. Katılımcılardan test seanslarından 48 saat önce herhangi bir esneklik eğitimine katılmamaları ve yoğun egzersizden kaçınmaları istenmiştir.Her katılımcı önce bir tanışma seansını gerçekleştirmiştir. Ardından, katılımcılar iki ana deneysel testi gerçekleştirdi 'Esnetme' ve 'Kontrol' oturumları olarak seansları rastgele gerçekleştirmişlerdir. Bu seanslar en az 24 saat (ortalama 172 saat) ile ayrıldı ve her gün aynı saatte yapılmıştır. Her test oturumunda, tüm değişkenler testten önce (ön test) ve hemen sonra (test sonrası) ölçülmüştür.

Siyatik sinir gerginliğini azaltmanın kalça fleksiyon pozisyonunda daha fazla olmakla birlikte nötral pozisyonda da ayak bileği dorsi fleksiyon hareket açıklığını arttırdığı gözlemlenmiştir.

Klinik Çıkarım: Ayak bileği dorsi fleksiyon hareket kısıtlılığı olan hastalarda sadece plantar fleksör kısalıklarının değerlendirilmemesi, siyatik sinir gerginliğinin de dorsi fleksiyon hareket açıklığını kısıtlayabileceğinin düşünülmesi faydalı olacaktır. Dorsi fleksiyon hareket kısıtlılığı yaşayan hastalarda siyatik sinir germesi-gevşetmesi uygulanabilir.

Hazırlayan:Burcu Zehra Sivri

Referans: Andrade, R. J., Freitas, S. R., Hug, F., Le Sant, G., Lacourpaille, L., Gross, R., ... & Nordez, A. (2018). The potential role of sciatic nerve stiffness in the limitation of maximal ankle range of motion. Scientific reports, 8(1), 1-10.

Özet

Bu çalışmanın amacı siyatik sinir gerginliğinin ayak bileğinin maksimum hareket açıklığı üzerindeki etkisini açıklamaktır.

Siyatik Sinir Gerginliğinin Ayak Bileği Maksimum Hareket Açıklığını Limitlemedeki Potansiyel Rolü