Kronik Bel Ağrısında Seçilen Elektroterapilerin Etkinliği Nasıldır? Kronik Bel Ağrısında Seçilen Elektroterapilerin Etkinliği Nasıldır?

Kronik Bel Ağrısında Seçilen Elektroterapilerin Etkinliği Nasıldır?

Kronik bel ağrısı için tedavinin temel yöntemi ilaç tedavisi,kinezyoterapi ve fizik tedaviden oluşan konservatif tedavidir. Bel ağrısında en sık kullanılan fizik tedavilerden biri elektroterapidir. Bel ağrısı tedavisinde elektrik stimulasyonu kullanmanın temel amacı etkilenen bölgedeki kasların gerilimini azaltmanın yanı sıra ağrı ve inflamasyonu da bastırmaya çalışmaktır.

Bel ağrısının elektroterapideki mevcut araştırma yayınlarında, genellikle kontrol grubu yoktur ya da detaylı randomizasyon kullanılır ve bu gibi çalışmalar sıklıkla görece küçük hasta gruplarıyla,yalnızca subjektif anketlere ve ağrı değerlendirme ölçeklerine(terapötik gelişimi somutlaştıran ölçüm metotlarından yoksun) dayalı yürütülür.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışma seçilen elektroterapi metotlarını kullanarak bel ağrısı tedavisinin etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.Çalışma; ağrının azaltılmasında bireysel elektroterapötik tedavilerin etkisini, omurganın alt segmentinde hareket açıklığının gelişimini ve motor fonksiyonların ve mobilitenin ilerlemesini değerlendirmiştir.Çalışmaya  L5-S1 diskopati,kronik yayılan ağrı,psödoradiküler ağrı ve daha önce spinal alanda cerrahi prosedürler geçirmemiş hastalar dahil edilmiştir.

Hastalar en az 18 yaşında ve bel ağrısı sendromunun tanısını doğrulayan(L5-S1 kesitinde Modic sınıflandırmasına uyan en az tip 3 derece değişiklikler) geçerli bir MRI değerlendirilmesine sahiplerdi.5 grup oluşturulmuş A grubuna konvansiyonel TENS B grubuna akupunktur TENS C grubuna yüksek voltaj elektrik stimülasyonu D grubuna orta frekanslı akımlar (enterferansiyel akım),E grubuna diadinamik akım uygulanmış son grup olan F grubu sadece motor gelişim egzersizleriyle tedavi edilmişlerdir.Stabilizasyon eğitimi kapsamında: erektör spina kası için myofasyal gevşeme teknikleri,derin kaslar ve lumbo-pelvik-kalça kompleksinin nötral pozisyonu için aktivasyon teknikleri,doğru nefes alma ve transversus abdominis kasının aktivasyonu eğitimi,yüzeyel ve derin gövde kaslarının koordinasyonu uygulama, postural ve dinamik eğitim uygulanmıştır.

Elektroterapi ile tedavi edilen A,B,C,D ve E karşılaştırma gruplarındaki hastalar, F grubundaki hastalarla aynı metodolojiye uygun olarak basit terapi egzersizleri yapmışlar.

TENS, Yüksek Voltaj ve Diadianamik akım gruplarında elektrot yerleşimi
Enterferansiyel akım grubunda elektrot yerleşimi
 • Ağrı yoğunluğu,ağrının oluşma frekansı,ağrı kesici kullanımı ve mobilite kısıtlılıkları Modifiye Laitinen ağrı skalası ile,fonksiyonel becerileri Oswetry anketi ile,bel ağrılı hastalarda kısıtlılığın derecesi Roland Morris Disabilite Anketi ile,lumbosakral omurun mobilitesi Schober testi ile,kalça eklem hareket açıklığı laseque testi ile gonyometre kullanılarak değerlendirilmiştir.Postüral stabiliteyi değerlendirmek için  objektif bir ölçüm aracı kullanılmış, bilgisayar destekli posturografik sistemle donatılmış çift plakalı stabilografik platform kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.Her hasta için gözler açık ve kapalı olarak iki deneme yapılmıştır.

  Sonuç olarak;
  • Enterferansiyel akımla elektrik stimulasyonu kullanmanın, dokulara daha derin penetre olarak ağrının uzun vadeli giderilmesinde ve hem subjektif hem de objektif parametrelerin analizine dayanarak bel ağrılı hastaların fonksiyonel becerisini geliştirmede anlamlı ve daha etkili sonuçlandığını göstermiştir.
  • TENS akımları ve Yüksek Voltaj lumbal bölgenin diskopatisinin tedavisinde yararlı olmalarına rağmen enterferansiyel akım kullanmak semptomların daha çok azalmasına neden olmuştur.
  • Diadinamik akımlar kullanmak omurganın dejeneratif proliferatif hastalıklarının seyrinde yararsızdır.

  Referans
  Joanna Rajfur Małgorzata Pasternok,Katarzyna Rajfur,Karolina Walewicz,Beata Fras,Bartosz Bolach,Robert Dymarek,Joanna Rosinczuk,Tomasz Halski Jakub Taradaj.Efficacy of Selected Electrical Therapies on Chronic Low Back Pain: A Comparative Clinical Pilot Study.Med Sci Monit, 2017; 23: 85-100

Özet

Bu çalışma, seçilen elektroterapi metotlarını kullanarak bel ağrısı tedavisinin etkilerini değerlendirmektir.

Kronik Bel Ağrısında Seçilen Elektroterapilerin Etkinliği Nasıldır?