Futbolcular İçin FIFA 11+ Yaralanmaları Önleme Programı Futbolcular İçin FIFA 11+ Yaralanmaları Önleme Programı

Futbolcular İçin FIFA 11+ Yaralanmaları Önleme Programı

Futbol dünya çapında en yaygın olan spordur. Ancak futbol, fiziksel yetenek ve yüksek yoğunlukta oynama yeteneği gerektiren bir temas sporudur. Bu nedenle, futbol, yaştan bağımsız olarak diğer sporların çoğunda olduğu gibi hem profesyonel hem de amatör oyuncular için önemli bir yaralanma riski taşır. 

Profesyonel futbol ligleri için büyük mali kayıplara ek olarak, yaralanmalar sonucu sporcunun spordan uzaklaşmasına ve profesyonel ve amatör seviyelerde takım performansının düşmesine neden olur. Son çalışmalar, yaralanmaların esas olarak maçın ilk ve son 15 dakikasında meydana geldiğini ve bunun da uygun bir ısınmanın önemini ve yorgunluğun futbolcular üzerindeki olası etkilerini vurgulamaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar, daha iyi anlaşılması ve sınıflandırılması için futbolcunun hareketsizlik dönemine göre yaralanma şiddetini sınıflandırır: minimum (1-3 gün), orta (4-7 gün), orta (8-28 gün) veya şiddetli (> 28 gün). Yaralanmaların çoğu (% 60 90) alt ekstremitelerde, özellikle ayak bileği, dizde (ön çapraz bağ) ve uylukta (kuadriseps ve hamstring) ortaya çıkar. Bunlar, futbolcularda temas olmadan meydana gelen nonkontakt  yaralanmalardır ve esas olarak uyluk ve bacak kaslarını, ayakbileği ve dizi etkileyen burkulma, gerilme gibi yaralanmalardır. Bunlar esas olarak uygun ısınmanın yapılmaması, kas yorgunluğu ve kas imbalansına bağlanır. 

Futbolla ilişkili yaralanmalar, hem cinsiyet ve yaş gibi değiştirilemez faktörler hem de kuvvet, denge ve esnekliği etkileyen programlar yoluyla iyileştirilebilecek faktörler ile ilişkilidir. FIFA 11+ yaralanma önleme programı, 2006 yılında, FIFA Tıbbi Değerlendirme ve Araştırma Merkezi önderliğinde ve Oslo Spor Travma Araştırma Merkezi ve Santa Monica Ortopedi ve Spor Hekimliği Merkezi ile işbirliği içinde bu konuya yönelik olarak geliştirilmiştir. Program, futbolcularda yaralanmaların önlenmesini amaçlayan bir ısınma prosedürü içermektedir. 15 egzersizden oluşur. Egzersizler core stabilizasyon, hamstring  kasları için eksentrik eğitim, proprioseptif eğitim, dinamik stabilizasyon ve pliometrik egzersizlerden oluşur. Tüm egzersizler uygun postüral düzgünlükte uygulanır. Programın etkinliği, çeşitli çalışmalarda temassız yaralanma insidansında önemli düşüşler göstermesi ile doğrulanmıştır. Program başlangıçta amatör futbolcular için tasarlanmış; ancak, çeşitli çalışmalar basketbol gibi diğer sporlar için de etkinliğini göstermiştir. 

Program 3 aşamadan oluşur ve belirli bir sırayı izleyen 15 egzersiz yapılır. Bacak düzgünlüğü, diz pozisyonu ve yere inişte yumuşak inişler olması dahil olmak üzere  uygun duruş ve vücut kontrolüne vurgu yapılarak doğru tekniklerin kullanılması önemlidir.Program haftada en az 2 kez ısınma egzersizleri temelli uygulanmalıdır. Çalışmalar ayrıca nitelikli bir eğitmen eşliğinde uygulamanın ve tıbbi izlemin FIFA 11 + 'ın etkinliğini etkileyen faktörler olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, sonuçların elde edilmesi için en az 10-12 haftalık bir süre gerekmektedir. 

FIFA 11 + Egzersizleri ve Tekrar Sayıları

1.Koşu egzersizleri,8 dk (ısınmayla başlar,yol 6-10 çift paralel koniden oluşur)


2.Kuvvet,pliyometrik,denge 10 dk


3.Koşu egzersizleri:2 dk FIFA 11+ ısınma programının 13 yaşından büyük her iki cinsiyetten futbolcularda yaralanmaları önlemek için etkili olduğu bulunmuştur.Hazırlayan:Birgül Dıngırdan

Referans: Sadigursky, D., Braid, J. A., De Lira, D. N. L., Machado, B. A. B., Carneiro, R. J. F., & Colavolpe, P. O. (2017). The FIFA 11+ injury prevention program for soccer players: a systematic review. BMC sports science, medicine and rehabilitation, 9(1), 18.

Daha fazla oku: Ön Çapraz Bağ Rehabilitasyonu Kanıta Dayalı Klinik Uygulama

Özet

Bu derleme, FIFA 11+ programının literatürdeki randomize klinik araştırma çalışmalarını analiz ederek 13 yaşından büyük her iki cinsiyetten futbolcuların yaralanmalarını önlemedeki etkinliğini araştırmayı amaçlamıştır.

Futbolcular İçin FIFA 11+ Yaralanmaları Önleme Programı