Gebelikte Su Egzersizleri ve Yaşam Kalitesi Gebelikte Su Egzersizleri ve Yaşam Kalitesi

Gebelikte Su Egzersizleri ve Yaşam Kalitesi


Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini bir bireyin hedefleri, beklentileri, standartları ve endişelerini içeren kültür ve diğer sistemlerindeki pozisyon ve algısı olarak tanımlamıştır. Yaşam kalitesi kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik seviyesi, kişisel inançları, sosyal ilişkileri ve çevreleriyle olan ilişkilerini de kapsar.

Fiziksel egzersiz sorgulanamaz biçimde sağlığa faydalıdır, %20-30 oranlarında prematüre ölüm riskini azaltır ve 25 kronik medikal durum riskini de azaltır. Ayrıca vücuttaki beta-endorfin seviyelerini yükselterek iyilik hali sağlar. Daha önce yapılmış egzersizler gebelikte veya doğumda komplikasyonları önleyebilir. American Collage of Obstetrics and Gynaecology (ACOG), gebe kadınların en az 30 dk, haftada 5 gün düzenlenmiş egzersizler yapmasını önerirken, hamilelik sırasında fiziksel aktivitede düşüşe meyil olduğu gözlenmiştir. Egzersizin anneye ve fetüse faydaları kanıtlanmıştır. Bu davranış değişikliği annenin hatta belki de sağlık çalışanlarının egzersiz tipi, şiddeti, süresi hakkında öneri verirken yaşadıkları endişeden kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel aktivitenin düşüğe sebep verebileceğine dair endişeler var. Gebelikte daha hareketsiz olmanın diğer sebepleri bulantı, artan kilo ve boyuttur. Dahası, fiziksel aktivitelerdeki azalış doğumdan sonraki 6 aya kadar da düşmeye devam ediyor.

Fiziksel egzersiz sağlıklı bir hayat tarzı oluşturmaya yardımcı olur ve gebeliğin kadında bırakacağı negatif etkileri limiter. Gebeler için olan aquaerobik egzersiz programları, kadınların doğuma hazırlığını ve fiziksel gelişimini iyileştirir ve kişinin duygu durumunu, uyku düzenini ve iyilik halini düzenler, günlük fiziksel aktiviteler için cesaretlendirir, doğumsal komplikasyonları engeller.

Gebelikte su egzersizi programı özellikle hamile kadınlar için tasarlanmış, su içinde uygulanan, güç ve endurans (dayanıklılık) egzersizleridir. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmanın hipotezi,hamilelikte su egzersizi çalışması kurallarını takip ederek, hamileliğin 20 ve 37 haftaları arası su içinde hafifletilmiş fiziksel egzersiz yapmanın SF36v2 skorunu iyileştireceği ve böylece sağlıkla alakalı yaşam kalitesini ( HRQoL) arttıracağıdır.Çalışmaya  65 kişi egzersiz grubu, 64 kişi kontrol grubundan olmak üzere 129 kadın katılmıştır.Egzersiz grubu Granoda Üniversitesi Fiziksel Aktivite ve Spor Bilimleri’nin sağladığı havuzda fiziksel aktivitelerini yapmışlar. Borg skalasına göre 12-14 yani “birazcık zor” olarak adlandırılan seviyede egzersizler yaptılar. Egzersiz, gestasyonun 20 ve 37 haftaları arasında yapılmıştır. Program haftada her biri 60 dakika süren 3 seanstan oluşmaktadır. 1 seans 3 fazdan oluşmaktadır. Isınma, ana faz (güç ve endurans içeren aerobik egzersizler) ve final olarak esneme ve gevşeme. 2 gruba da aynı beslenme tavsiyeleri verilmiştir.Bulguları değerlendirmede:
Sosyodemografik ve Antropometrik Değişkenler: Yaş, akademik seviye, önceki çocuklar, sosyal sınıf, medeni hal, obstetrik formül, uzunluk, ağırlık parametreleri belirlenmiştir.
Fiziksel Aktivite Anketi: The Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) kullanılmıştır.

Bu programı takip eden hamile kadınlar, sedanter hamile kadınlara göre daha iyi sonuçlar elde etmiştir.

Hazırlayan: Burcu Zehra Sivri

Referans: Rodríguez-Blanque, R., Aguilar-Cordero, M. J., Marín-Jiménez, A. E., Menor-Rodríguez, M. J., Montiel-Troya, M., & Sánchez-García, J. C. (2020). Water Exercise and Quality of Life in Pregnancy: A Randomised Clinical Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1288.

Daha fazla oku: Gebelik Egzersizleri ve Sağlıklı Kilo Alımı - İnfografik

Özet

Bu çalışmanın amacı su içinde hafifletilmiş egzersiz programını tamamlayan gebe kadınların yaşam kalitelerini analiz etmektir.

Gebelikte Su Egzersizleri ve Yaşam Kalitesi