ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Spora Dönüşte Yapılan Hop Testi İzokinetik Kuvvet ve Leg Press Testine Göre Daha Yüksek Ekstremite Simetri İndeksi Sonucu Ortaya Çıkarıyor ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Spora Dönüşte Yapılan Hop Testi İzokinetik Kuvvet ve Leg Press Testine Göre Daha Yüksek Ekstremite Simetri İndeksi Sonucu Ortaya Çıkarıyor

ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Spora Dönüşte Yapılan Hop Testi İzokinetik Kuvvet ve Leg Press Testine Göre Daha Yüksek Ekstremite Simetri İndeksi Sonucu Ortaya Çıkarıyor

Anterior Cruciate Ligament Injuries - Adelaide Crows Sports Medicine Clinic

Ön çapraz bağ yaralanması ve cerrahisi sonrası kuadrisepste kas kuvvet kaybı klinikte yaygın olarak görülen bir durumdur.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmada kuvvet kaybı ve ekstremite simetri indeksinin 3 farklı fonksiyonel testle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu testler: Hop testi, izokinetik dinamometre ve leg press.

Ekstremite simetri indeksi (limb symmetry index) nedir?

Ekstremite simetri indeksi hastanın üst veya alt ekstremitelerinde kuvvet, fonksiyon ve mobiliteyi belirlememizi sağlar. Ekstremite simetri indeksi etkilenmiş ekstremitenin ortalama skoru alınarak etkilenmemiş ekstremiteye bölünüp 100 ile çarpılarak her iki ekstremite arasındaki yüzde elde edilir.

Çalışmaya ortalama postoperatif 8 ay sonrası 26 katılımcı dahil edilmiş, pik diz ekstansiyon torku izokinetik dinamometre ile zıplama mesafesi single hop test ve triple hop test ile unilateral pik bacak gücü bilateral leg press testi sırasında değerlendirilmiştir. Single hop testi sırasında ekstremite simetri indeksi (LSI) büyük ölçüde izokinetik dinamometreden daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde triple hop testi sırasında da (LSI) izokinetik testler ve leg press testinden yüksek bulunmuştur.

Diz ekstansiyon zirve tork değerleri hop testi ile leg press testinde pozitif ilişkili bulunmuş ancak hop testinde izokinetik testten daha yüksek LSI değerleri elde edilmiş. Çalışmada kullanılan bütün testler, etkilenmiş ekstremite ile diğeri arasındaki fonksiyonel kısıtlılığı ve kuvvet kaybını belirleyebilir. İzokinetik cihazlar ve leg press etkilenmiş ekstremitenin kuadrisepsinin güçlenmesinde kullanılabilir. Şu anki altın standart izokinetik testler araştırmada kullanılan diğer fonksiyonel testler arasında daha düşük (LSI) sağladığı ve bunun sonucunda da kişinin spora dönüşünün güvenli olup olmadığının belirlenmesinde izokinetik testlerin kullanımıdır. İzokinetik cihazlar ve leg press ayrıca kuvvetlendirme eğitiminde (özellikle ekzantrik eğitimde) kullanılabilir.

Klinik Çıkarım: ACL rekonstrüksiyon cerrahi sonrası spora dönüşün güvenli olup olmadığına izokinetik testler kullanılarak karar verilmelidir.  
Hazırlayan: Birgül Dıngırdan  

Referans: Nagai, T., Schilaty, N. D., Laskowski, E. R., & Hewett, T. E. (2020). Hop tests can result in higher limb symmetry index values than isokinetic strength and leg press tests in patients following ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 28(3), 816-822.

 

Özet

Bu çalışmada da kuvvet kaybı ve ekstremite simetri indeksinin 3 farklı fonksiyonel testle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

ACL Rekonstrüksiyonu Sonrası Spora Dönüşte Yapılan Hop Testi İzokinetik Kuvvet ve Leg Press Testine Göre Daha Yüksek Ekstremite Simetri İndeksi Sonucu Ortaya Çıkarıyor