İliopsoas Kası ve Lumbar Omurga İliopsoas Kası ve Lumbar Omurga

İliopsoas Kası ve Lumbar Omurga

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
İliopsoas bir postür kasıdır ve kısalmaya yatkındır. Normal bireylerin %20-35’inde iliopsoas kasında meydana gelen gerginlik ve kas boyunda kısalma kalça ekleminde 5° veya daha fazla bir ekstansiyon hareket açıklığı kaybına neden olmaktadır. İliopsoas kas uzunluğunun postür ve lumbar omurga mobilitesi üzerine etkisinin neler olduğunu incelemek amacıyla 60 sağlıklı erkek katılımcı ile yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre:

İliopsoas kas kısalığı ile lumbar lordoz artışı arasında bir ilişki vardır. Bu kasın kısalması gövdenin karşı tarafa lateral fleksiyonunu ve aynı tarafa doğru gövde rotasyonunu sınırlandırır. Omurgada meydana gelen bu asimetri nedeniyle skolyoza zemin hazırlanmış olur.

İliopsoas kasının hareketi, lumbar omurgada anterior makaslama kuvvetini beraberinde getirebilir ve bu nedenle özellikle torakolumbar bileşkede olmak üzere üst lumbar omurgada mobilite artışına (hipermobilite) neden olabilir. İliopsoas kas uzunluğunun, L1-L2 ve T12-L1 segmentlerinde pasif fizyolojik hareket ve L2 ile L1 seviyelerinde aksesuar intervertebral hareket mobilitesini etkilediği bulunmuştur. İliopsoas kasının lumbar ekstansiyon eklem hareket açıklığını sınırlandırdığına dair herhangi bir kanıt sunulmamıştır.Sonuç olarak, İliopsoas kası yalnızca kalça ekleminde değil aynı zamanda lumbar omurga, postür ve intervertebral hareketlilik üzerinde de etkilere sahiptir. Bu kasın kısalması lumbar omurgada bazı disfonksiyonların meydana gelmesine neden olabilir.

Hazırlayan: Uzm. Fzt. Tansu Birinci

Referans
Jorgensson, A., The iliopsoas muscle and the lumbar spine. Aust J Physiother, 1993. 39(2): p. 125-32.

Özet

Bu çalışmada, iliopsoas kasının lumbal bölge üzerine etkisi konu edilmiş ve klinik öneminden bahsedilmiştir.

İliopsoas Kası ve Lumbar Omurga