Medial Tibial Stres Sendromu Hikaye ve Fiziksel Muayene ile Güvenli Bir Şekilde Teşhis Edilebilir Mi? Medial Tibial Stres Sendromu Hikaye ve Fiziksel Muayene ile Güvenli Bir Şekilde Teşhis Edilebilir Mi?

Medial Tibial Stres Sendromu Hikaye ve Fiziksel Muayene ile Güvenli Bir Şekilde Teşhis Edilebilir Mi?

Medial Tibial Stres Sendromu Hikaye ve Fiziksel Muayene ile Güvenli Bir  Şekilde Teşhis Edilebilir

Medial tibial stres sendromu (MTSS) posteromedial tibial kenar boyunca egzersize bağlı ağrı olarak tanımlanır ve bu ağrı posteromedial tibial kenarın ardışık 5 cm ve üzerinin palpasyonuyla provoke edilir. MTSS sporcularda %4’ten %19’a kadar insidans oranıyla yaygın bir aşırı kullanıma bağlı bir spor yaralanmasıdır. MTSS klinik olarak hikaye ve fiziksel muayene yapılarak tanılanabilir. MTSS’li ve MTSS’si olmayan sporcuları tespit etmek için çeşitli görüntüleme teknikleri üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmalar klinik tanı koymayı görüntülemeyle karşılaştırılıp incelemiştir. Görüntülemenin doğruluğu her zaman klinik tanı koymadan daha az olacaktır.

MTSS’de altta yatan patoloji, kemiğe aşırı yüklenme veya periostal inflamasyon mı olduğu tartışmalıdır. Patogenezin belirsiz olduğu spor yaralanmaları için tanısal yaklaşımda görüntüleme ve histolojik bulgulara dayalı tanı koymaktan klinik bulgulara dayalı tanı koymaya doğru bir kaymaya ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Hikaye ve fiziksel muayene MTSS’nin tanısal süreci için temel yapıtaşlarıyken, bu yaklaşımın güvenilirliği hiç incelenmemiştir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmaya 16 yaş üzeri 46 sporcu dahil edilmiştir.Dahil edilme kriterleri olarak herhangi bir alt bacak ağrısının(yani medial malleol ve tibial plato arasında ağrı) yavaş yavaş başlamış ve en az 1 haftadır olması belirlenmiştir.Dışlanma kriterleri ise tibial kırık hikayesi veya ağrı için travmatik bir sebep olmasıdır.

MTSS skoru yaralanma şiddetini değerlendirmek için MTSS’li sporcular tarafından doldurulmuştur. MTSS skoru yeni bir geçerli,güvenilir ve duyarlı hasta sonuç ölçümüdür. Skorlar 0 ile 10 arasında,0 hiç ağrı/limitasyon yok anlamında,10 ise maksimum şiddet anlamındadır.Sporcuların hikaye alımında ağrının yeri ve başlangıcı sorgulanmıştır.Medial tibial kenar boyunca egzersize bağlı ağrı varsa sporcuya ağrısını nelerin artırdığı ve azalttığı sorulmuştur.Hikayeden sonra MTSS’den şüphelenilirse, posteromedial tibial kenar palpe edilmiş ve sporcuya farkedilebilen ağrının varlığı sorulmuştur (yani ağrılı aktivitelerden). Palpasyonda ağrı yoksa veya ağrı 5 cm’den az bir uzunluk boyunca ağrı varsa, diğer alt bacak yaralanmaları(örneğin stres kırığı) olabileceği düşünülmüş ve sporcuda MTSS olmadığı şeklinde işaretlenmiştir. Palpasyonda 5 cm veya üzerinde farkedilebilen ağrı varsa ve atipik semptom yoksa MTSS tanısı doğrulanmıştır.Fiziksel muayene sırasında sporculara özellikle komşu yapılardaki ağrı sorulmuş,komşu yapılar palpe edilmiş ve ağrının varlığı sorgulanmıştır.Çalışmanın önemi standartlaştırılmış hikaye ve fiziksel muayene kullanılarak MTSS tanılamanın değerlendiriciler arası güvenilirliğini değerlendiren ilk çalışma olmasıdır.Bulgular klinik uygulamada MTSS’nin neredeyse kusursuz güvenilirlikle tanılanabileceğini göstermiştir. MTSS’li sporcularda sıklıkla eş zamanlı alt bacak yaralanmaları mevcuttur (%32) ve bu yaralanmaların varlığı da güvenilir bir biçimde tanımlanabilir.

Referans
M Winters, E W P Bakker, M H Moen, C C Barten, R Teeuwen, A Weir. Medial tibial stress syndrome can be diagnosed reliably using history and physical examination. Br J Sports Med 2017;0:1–6

Özet

Bu çalışmada, medial tibial stres sendromu'nun tanısal süreci için temel yapıtaşları olan hikaye ve fiziksel muayene yaklaşımlarının güvenilirliği araştırılmaktadır.

Medial Tibial Stres Sendromu Hikaye ve Fiziksel Muayene ile Güvenli Bir Şekilde Teşhis Edilebilir Mi?