Asemptomatik Başüstü Aktivite Sporcularının MRI Sonuçları Nasıldır? Asemptomatik Başüstü Aktivite Sporcularının MRI Sonuçları Nasıldır?

Asemptomatik Başüstü Aktivite Sporcularının MRI Sonuçları Nasıldır?

Preventing Arm Injuries in Overhead Athletes, Part I | Article | PTontheNet


MRI, semptomatik omuzların değerlendirilmesi için sıkça kullanılan, girişimsel olmayan, güvenilir bir yöntemdir. Özellikle rotator manşet lezyonlarında ve glenohumeral instabilitede diagnoz için oldukça önemli bilgiler verir. Hastaların sonuçlarını değerlendirmede, normal populasyonun değerlerinin bilinmesi karşılaştırma yapabilmek açısından oldukça önemlidir.

Sürekli tekrarlı strese maruz kalan bir omuz ile, sedanter bir bireyin omuz görüntülerinin aynı olması beklenemez. Bu sebeple asemptomatik başüstü aktivite sporcuları için normal değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca bir diğer önemli faktör de dominant-dominant olmayan omuzlar arasındaki farklılıktır. Dominant omuz daha çok kullanılıp daha fazla strese maruz kalacağı için iki omuz görüntülerinin farklı olması beklenir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?

Yapılan bir çalışmaya daha önce omuz problem yaşamamış, yaş ortalamaları 26, spora katılım süresi ortalama 16 olan 20 beyzbol ve tenis sporcusu çalışmaya dahil edilmiştir. Sporcuların fiziksel değerlendirmesi yapılıp, şu anda da bir omuz problem yaşamadıkları kesin ise çalışmaya alınmışlar.

Çalışmada MRI sonuçları rotator manşet için normal, tendinozis/kısmi kalınlaşmış yırtık, tamamen kalınlaşmış yırtık olarak derecelendirilmiş.

5 sene sonrasında, sporculara bu süreçte omuz problem yaşayıp yaşamadıkları, spora devam edip etmedikleri, eğer etmiyorlarsa sebebinin omuz problemi olup olmadığı sorulmuş.

Değerlendirilen 20 dominant omuzdan 8’i tendinozis/kısmi kalınlaşmış yırtık ya da tamamen kalınlaşmış yırtık bulguları vermiş ve 5 dominant omuzda Bennett lezyonu görülmüş; dominant olmayan omuzların hepsi normal bulunmuş.

Değerlendirilen toplam 40 omuzun dominant-dominant olmayan fark etmeksizin %90’ında eklem efüzyonu, %47,5’inde subakromiyal sıvı görülmüş.

Çalışmadan çıkarılması gereken ana sonuç; tekrarlı baş üstü aktivite sporcularında asemptomatik omuzlarda bile MRI değişiklikleri görülebileceği ve uzun sürede herhangi bir probleme sebep olmayabileceği, bu sebeple de tedavi süreci ve ameliyat kararlarında yalnızca MRI sonuçlarına dayanarak karar verilmemesi gerektiğidir.

Referans
Connor, P. M., Banks, D. M., Tyson, A. B., Coumas, J. S., & D'Alessandro, D. F. (2003). Magnetic resonance imaging of the asymptomatic shoulder of overhead athletes. The American journal of sports medicine, 31(5), 724-727.

Özet

Bu çalışmada, baş üstü aktivite sporcularının dominant ve dominant olmayan omuzları MRI ile değerlendirilmiş, ayrıca 5 senelik takip ile bulguların bir yaralanma ile ilişkisi olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Asemptomatik Başüstü Aktivite Sporcularının MRI Sonuçları Nasıldır?