Motor Ünite Ateşlenme Paternlerinde Yaşla Birlikte Görülen Değişiklikler Nasıldır?

Yaşla birlikte, quadriseps gibi yürümede rol alan alt ekstremite kaslarında görülen atrofi ve güç kaybının günlük yaşam aktivitlerini zorlaştırdığı bilinmektedir.

Yıllar içinde gelişen bu kayıplar salt kas hacminin azalması ile açıklanamamaktadır. Yıllık güç kaybı %2.5~4.0 oranındayken kaslardaki kütlesel kayıp oranı 0.5~1.0 % civarındadır. Güç kaybı, kas hacmine oranla 2~5 kat daha fazladır.

Yaşlı bireylerde yaşanan bu güç kaybında; kas hacmindeki azalmanın yanında motor ünite aktivasyonlarının da rolü olup olmadığı henüz netleşmemiştir.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada  14 yaşlı ve 15 genç bireyden, dizin ekstansiyon pozisyonunda,quadriseps kasında maksimal istemli kontraksiyonun %70'e kadar çıkacak şekilde farklı seviyelerde kontraksiyon sağlamaları istenmiştir. Bu kassal aktiviteler sırasında Vastus Lateralis kasından çok kanallı yüzeyel elektromyogram sinyalleri kaydedilmiştir. Kayıtlar 64 elektrot üzerinden alınmış ve istatistik olarak analiz edilmiştir.Analizler sonucunda;
-Motor ünite ateşlenme oranlarının gençlerde yaşlılara göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
-Genç bireylerde düşük düzey izometrik kasılma ile yüksek düzey kasılmada alınan kayıtlar arasında anlamlı farklar bulunurken, 
-Yaşlılarda motor ünite ateşlenmesinin kasılma oranları ile daha uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 
-Bu sonuçlar yaşla birlikte motor ünite ateşlenme oranlarının etkilendiğini bunun da kas atrofisinde rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Klinik Çıkarım:Yaşlı bireylerde yaşanan güç kaybını çözümü için daha fazla motor ünite aksiyon potansiyelinin ateşlendiği, zorlayıcı ve kişinin yüksek motivasyonla katıldığı egzersizlere ağırlık vermek yaşanan kayıpların önlenmesinde daha etkili olabilir.

Referans
Watanabe K et al,Age-related changes in motor unit firing pattern of vastus lateralis muscle during low-moderate contraction.,Age (Dordr). 2016 Jun;38(3):48. doi: 10.1007/s11357-016-9915-0. Epub 2016 Apr 15.

Özet

Bu çalışmada, yaşlı bireylerde görülen alt ekstremite güç kaybında, motor ünite ateşlenme oranlarının rolü olup olmadığını araştıran bir çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

Motor Ünite Ateşlenme Paternlerinde Yaşla Birlikte Görülen Değişiklikler Nasıldır?