Omuz Sıkışma/İmpingement Sendromunda Hangi Tedaviler Etkindir? Omuz Sıkışma/İmpingement Sendromunda Hangi Tedaviler Etkindir?

Omuz Sıkışma/İmpingement Sendromunda Hangi Tedaviler Etkindir?


Omuz problemleri, bel ve boyun bölgesinden sonra en sık görülen muskuloskeletal şikayetlerdendir. Omuz problemleri incelendiğinde ise vakaların %36'sının sıkışma/impingement tanısı aldığı görülmektedir.

Bu konuda yapılan tartışmalar sürse de omuz sıkışma/impingement sendromu; sıklıkla subakromial aralıkta yer alan rotator kaf gibi yapıların tendinoz ve kısmi kalınlaşması ile bursitlerde kullanılan genel bir teşhistir.

Bu sorunla karşılaşan kişilerin temel şikayeti ağrı, ağrı kaynaklı hareket yetersizlikleri, uyku ve yaşam kalitesinde düşüş olmaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Omuz sıkışma/impingement konusunu araştıran 5715 çalışma arasından kalite standartları ve dahil etme kriterlerine uyan 177 tam metin makalenin analizleri yapılmıştır.Çalışmanın fizyoterapistler açısından önem arzeden sonuçları şu şekilde sıralanmıştır.

➖Egzersiz odaklı tedavi, bekle/gör yaklaşımına göre üstündür.

➖Spesifik egzersizler, genel egzersizlere göre üstündür.

➖Egzersiz, egzersiz içermeyen fizyoterapi programına göre üstündür.

➖Manuel terapi, bekle gör yaklaşımına göre üstündür.

➖Manuel terapinin egzersizle kombinasyonu, sadece egzersize ve elektrofiziksel ajanlara göre üstündür.

➖Bantlama, ağrıyı azaltma bakımından sham/taklit bantlamaya göre üstündür.

Klinik Çıkarım: Omuz sıkışma/impingement sendromunda etkinlik anlamında öne çıkan tedavi modalitesi spesifik egzersiz olmuştur. Ek olarak; manuel terapi, bantlama ve lazer düşünülebilir.

Hazırlayan: Dr. Fzt. Murat Dalkılınç

Referans
Ruedi Steuri, Martin Sattelmayer, Simone Elsig, Chloé Kolly, Amir Tal, Jan Taeymans and Roger Hilfiker, Effectiveness of conservative interventions including exercise, manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: a systematic review and meta-analysis of RCTs ,Br J Sports Med published online June 19, 2017

Özet

Bu çalışmada omuz sıkışma/impingement tanısı için uygulanan konservatif tedavilerin etkinliği karşılaştırılmıştır.

Omuz Sıkışma/İmpingement Sendromunda Hangi Tedaviler Etkindir?