Osteoartritli Hastaların Alevlenme Döneminde Yapabileceği Egzersizler Nelerdir?

Egzersiz diz osteoartriti (OA) için ilk önerilen tedavidir; ancak çalışmalar değişen semptomlar nedeniyle OA’lı hastaların egzersiz terapisine devam oranlarının düşük olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, OA’lı hastaların egzersizlerini ihmal etmemeleri ve hatta ağrıyı azaltmak için alevlenme döneminde uygulayacakları ‘’kurtarıcı’’ egzersiz programı standardizasyonu önem taşımaktadır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Veriler fonksiyonel ve kişiye özel terapatik egzersiz programını uygulayan iki randomize kontrollü çalışmadan alınmış olup, toplamda 130 hasta incelenmiştir. Hastalara, 12 hafta boyunca, haftanın 3 günü 1 saat standart egzersiz programı yaptırılmış, alevlenme semptomları olduğu zamanlarda ise ‘’kurtarıcı’’ egzersiz programı uygulanmıştır.

‘’Kurtarıcı’’ egzersiz programı: tüm program modifiye edilerek ortaya çıkmıştır. Ağırlık aktarma egzersizleri çıkarılarak ve egzersiz bisikleti ile daha fazla ısınma yaptırılmış ardından 3 önemli bölgenin egzersizleri uygulanmıştır : kor kuvvet ve koordinasyon, kalça koordinasyonu ve kalça abdüktör kuvvetlendirme.

Hastanın kapasitesine ve şikayetlerine göre belirtilen egzersizlerden bir tanesi seçilmiştir.

Kor Kuvvet ve Stabilizasyon Egzersizleri

Kalça Koordinasyonu Egzersizleri

Kalça Abdüktör Kuvvetlendirme Egzersizleri

Program boyunca 26 hasta ‘’kurtarıcı’’ programa dahil edilmiştir. Hastaların ‘’kurtarıcı’’ program sonrasında ağrı şikayetlerinin azaldığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, önceden açıklanmış ve standardize edilmiş kurtarıcı egzersiz programının OA semptomlarını artırmadığı görülmüş ve faydalı olduğu bildirilmiştir.

Referans
Bartholdy C, et al. 2016 A Standardized "Rescue" Exercise Program for Symptomatic Flare-up of Knee Osteoarthritis: Description and Safety Considerations. J Orthop Sports Phys Ther. 46(11):942-946

Özet

Bu çalışmada osteoartritli hastaların alevlenme döneminde yapabilecekleri ve kurtarıcı egzersiz olarak tanımlanan egzersizlerin etkinliği araştırılmıştır.

Osteoartritli Hastaların Alevlenme Döneminde Yapabileceği Egzersizler Nelerdir?