PRICE Neden POLICE Olarak Güncellenmeli? PRICE Neden POLICE Olarak Güncellenmeli?

PRICE Neden POLICE Olarak Güncellenmeli?

Ayak bileği burkulması nedir? Nasıl tedavi edilir?

PRICE(Koruma,Dinlenme,Buz,Basınç,Elevasyon) yüksek kalitedeki kanıt yetersizliğine rağmen yıllardır yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Spor hekimliğindeki tedavi paradigması kanıta dayalı araştırmayla güncellenmelidir. Yakın zamandaki bir örnek olarak özellikle ligaman ve kas yaralanmaları ile, akut yumuşak doku yaralanmalarında non-steroidal inflamatuar ilaçların yaygın kullanımı değişti. 

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
ICE erken tedavinin temel prensibidir. Çoğu araştırma buzun analjezik etkisi üzerine veya cilt ile ilişkisine veya kas içindeki sıcaklık değişimine odaklanmıştır. Buzun kas yırtığı üzerindeki etkilerinin Prins ve ark. tarafından incelenmesi türün ilk örneğiydi. Kompresyonla ilgili olan klinik çalışmalar eksik ve mantığının çoğu derin venöz tromboz profilaksisi ve lenf ödem yönetimi ile ilgili araştırmalardan tahmin yürütülerek oluşturulmuştur. Elevasyonla ilgili ise az klinik çalışma mevcuttur.

Yaralanma sonrası dinlenme prensibi eklem hareketini önlemeyi içerir. Son hayvan modelleri bu sürenin akut yumuşak doku yaralanmalarından sonra gerekliliğini gösterir ve bu süreçte hastanın dolaşma ve egzersizlerden kaçınılması önerilir. Ama bu dinlenme (rest) travmadan hemen sonra kısıtlı ve kısıtlı sürede olmalıdır. Daha uzun süreli dinlenmeler zararlıdır ve  doku biyomekaniği ve morfolojisinde olumsuz değişikliklere sebep olur. İlerleyici mekanik yüklemenin , kollajen dokunun gücünü ve morfolojik özelliklerini geri yükleme olasılığı daha yüksektir. Gerçekten de, akut ayak bileği burkulmasında erken mobilizasyon ve hızlandırılmış rehabilitasyon etkilidir. 

Genellikle harici bir destekle erken ağırlık taşıyan ayak bileği burkulmasının fonksiyonel rehabilitasyonu, çoğu burkulma türü için immobilizasyondan daha iyi sonuçlar verir. Fonksiyonel rehabilitasyon mekanoterapinin prensipleri ile iyi uyum sağlar, bu vasıtayla mekanik yüklenme dokunun yapısal değişikliklerini sağlayan hücresel tepkileri harekete geçirir. Mekanik yüklenmenin yumuşak doku  tedavisinde önemli yeri olan proteinlerde ki mRNA etkisini nasıl yukarı regüle ettiğini gösteren hayvanlarda görülen tutarlı bulgular vardır. 

Esas klinik zorluk, doku tedavisinde dinlenme ve geri yükleme arasındaki dengeyi bulmakta yatar. Eğer dokular yaralanmadan sonra çok zorlanırsa, mekanik hasar tekrar kanamaya ya da daha ileri bir hasara neden olabilir. Bu nedenle kolay incinebilecek dokuların korunması önemli bir prensiptir. Fakat bu durumu çok fazla vurgulamak yüklemenin akut yönetiminde yeri olmadığı algısı oluşturur. Ancak fazla koruma zararlı olabilir ve iyileşmeyi engelleyebilir. Buradaki temel prensip optimal yüklenmeyi bulmaktır.

Optimal yüklenme stratejisi, fonksiyonel aktiviteler sırasında yaralanan dokuya özgü mekanik baskıya uygun olmalıdır. Örneğin bir alt bölgede ki uzuvda bir kas yaralanması normal dolaşma süresince kademeli bir yükleme gerektirir. Üst bölgedeki uzuvda mekanik iyileşmeyi maksimize etmek için ekstra bir kademeli yükleme gerektirebilir.

POLICE korumayı, optimal yüklemeyi, buz, kompresyonu ve elevasyonu temsil eden yeni bir kısaltmadır, basit bir formül değildir. Klinik tedavi görevlilerin farklı düşünmelerini ve yumuşak doku yaralanmalarına yeni, güvenli ve etkili inovatif stratejiler kullanmalarını hatırlatan bir kısaltmadır. 

Optimal yüklenme , mekanoterapi müdahalelerini kapsayan genel bir terimdir ve şuanda mevcut olan teknikleri geniş olarak kapsar. Evet terim mekano-etkileri maksimize eden masaj gibi manuel teknikleri de kapsayabilir. Paradoksal olarak koltuk değneği, destekleyiciler, rehabilitasyonun erken evrelerinde optimal yüklemeyi düzenlemek ve ayarlamak için oldukça büyük bir role sahiptir.

POLICE bizi, spor ve aktivitelerde ki yaralanma sertliği ve türünün doğasına uygun olacak rehabilitasyon stratejilerini düşünmeye ve araştırmaya yöneltmedir. Eğer tedavinin birinci prensibi yumuşak dokunun geçmişten kalan ve ona özel mekanik yaralanmalarını düzeltmek ise optimal yükleme tabi ki spora göre spesifik olabilir. Esas zorluk, dozaja,zamana ve doğasına göre neyin “optimal “ olduğunu belirlemektir.

POLICE ,sadece akut yaralanmalara rehberlik etmek için oluşturulan bir kısaltma değil, yeni araştırma alanlarını canlandırmaya yönelik de kullanılabilecek bir kısaltmadır. Bu araştırmaların buzun akut yaralanma tedavisindeki rolüne daha titiz bir inceleme yapması önem teşkil etmektedir.

Hazırlayan: Berna Kılıç

Referans: Bleakley, C. M., Glasgow, P., & MacAuley, D. C. (2012). PRICE needs updating, should we call the POLICE?.

Özet

Bu çalışma akut yaralanmaların yönetiminde price yerine neden police yöntemi gelmeli sorusunu tartışmaktadır.

PRICE Neden POLICE Olarak Güncellenmeli?