Akut Spinal Kord Yaralanması’nın Tedavisi için Klinik Pratik Kılavuz Nasıl Olmalıdır?
Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Zamanlamanın etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda akut spinal kord yaralanması geçiren hastalar dahil edilmiştir."Akut spinal kord yaralanması olan hastalara erken rehabilitasyon önerilebilir mi?" anahtar sorusu ile yola çıkılmıştır.

Yaralanma ve rehabilitasyona başlama arasında geçen süre sonuçları etkiliyor mu?
Farklı sürede ve yoğunluktaki rehabilitasyon stratejilerinin karşılaştırmalı etkisi nedir?
Rehabilitasyonun etkinliğini etkileyen herhangi bir hasta yada yaralanma özelliği var mıdır?
Farklı rehabilitasyon stratejilerinin maliyet etkinliği nedir? soruları ile mevcut çalışmalar taranmıştır ve kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte  "Hasta rehabilitasyon yoğunluğunu tolere edebildiğinde ve medikal olarak stabil olduğunda rehabilitasyona başlaması gerekmektedir." önerilmiştir.

Akut spinal kord yaralanması olan hastalarda vücut ağırlığı desteklenmiş treadmil eğitiminin etkinliği incelenmiş, "Vücut ağırlığı desteklenmiş treadmil çalışması (yoksa konvansiyonel ftr mi?) önerilmeli mi?" ile yola çıkılmıştır.İncelenen çalışmalarda treadmilin spatiotemporal yürüme parametrelerinde (yürüme hızı, yürüme döngüsü zamanı, duruş zamanı/destek süresi, salınım/denge süresi, adım uzunluğu, mesafe ve kadans) kontrol grubuna göre daha etkili olduğu bulunmuştur.Treadmil grubunda, duruş fazında maks. kalça ekstansiyonunun ve salınım öncesi fazda maks. Plantar fleksiyonun arttığı bulunmuştur.Kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte kaynakların, şartların ve deneyime göre vücut ağırlığı desteklenmiş treadmil çalışmasını konvansiyonel yürüyüşe ek olarak önerilmiştir.

Akut spinal kord yaralanması olan hastalarda fonksiyonel elektroterapinin etkinliği incelenmiş, Fonksiyonel elektrik terapisi (konvansiyonel terapiye karşı) önerilmeli mi? anahtar sorusu ile hareket edilmiştir.Anahtar soru için Fonksiyonel Elektrik Stimülasyon ‘a karşı konvansiyonel terapiyi karşılaştıran randomize kontrollü çalışmalar değerlendirilmiştir.Kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte elektrik terapi el ve üst ekstremite fonksiyonu için akut veya sub akut SKY’li hastalara önerilmiştir.

Akut subakut spinal kord yaralanması olan hastalarda desteksiz oturma eğitiminin etkinliği incelenmiş "Desteksiz oturma (standart hastane içi terapi ile karşılaştırıldığında) önerilebilir mi?" düşüncesi ile tarama yapılmıştır.Kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte kesin faydası olup olmadığı bilinmemekle birlikte, hali hazırda uygulanan terapilerin dışında ek bir desteksiz oturma protokolü olması gerekmediği bulunmuştur.

Referans
Fehlings MG et al. 2017. A Clinical Practice Guideline for the Management of Patients With Acute Spinal Cord Injury: Recommendations on the Type and Timing of Rehabilitation. Global Spine J. 7(3 Suppl): 231S–238S.


Özet

Bu çalışmanın amacı, akut spinal kord yaralanması için rehabilitasyonun optimal tipi ve zamanlamasını sağlamaktır.

Akut Spinal Kord Yaralanması’nın Tedavisi için Klinik Pratik Kılavuz Nasıl Olmalıdır?