Uluslararası Uzay İstasyonunda Astronot Spinal Anatomisi ve Bozukluklarının US Değerlendirmesi Nasıl Olmalıdır?

NASA offering astronaut JOBS: Working at US space agency is no cakewalk  because it is SPACEWALK - News Nation English

Bel ağrısı, astronotların uzay boşluğu sırasında en sık karşılaşılan durumlarından biridir ve patolojik anatomik değişikliklerle nedeniyle olabileceği varsayılmaktadır. Ultrason (US), ISS’de tek kullanılabilir görüntüleme yöntemi olarak geçmektedir fakat omurga yapısının görüntülerini görüntülemek için resmi bir US protokolü mevcut değildir.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ne diyor?
Konu ile ilgili yapılan bir çalışmada uzun süreli uzay boşluğu sırasında omurganın ön lomber ve servikal bölgelerinin tanısal görüntülerini elde etmek için bir yöntem geliştirilmiştir.Apollo programı ile başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile devam eden, orta-şiddetli bel ağrısı, astronotlar arasında, uzay aracının ilk 10 günü boyunca tutarlı ve yaygın bir tıbbi durum olmuştur.Uzaya adaptif bel ağrısının tam mekanizması, büyük ölçüde uçuş içi görüntülemenin eksikliğinden dolayı iyi anlaşılmamıştır. Etkilenen faktörler arasında görev verilme yaşı (genellikle> 40 yıl), yüksek performanslı uçaklarda uçuş süresi, günlük yükleme-boşaltma döngüsünün bozulması, mikrograviteye postural adaptasyonlar nedeniyle omurganın uzaması (6 cm'ye kadar) ve uzay aracı içinde kısıtlı konumlandırma olarak söylenebilir.

Kas-iskelet sistemi ultrasonu, kas, bağ, tendon, bursa ve sinirlerdeki düzensizlikleri dinamik olarak tanımlamak için ortak bir yöntemdir. Kas-iskelet ultrasonografisi, kemik de dahil olmak üzere kemik yüzeylerindeki kırıkların da dahil olduğu osteofitleri ve düzensizlikleri belirlemede klinik uygulamalara sahiptir.Bu çalışma, uzaktan yönlendirilen ve olmayan astronot operatörlerinin, ön-uçuş ve post-ışık MRG değerlendirmelerine kıyasla, uzun süreli uzay boşluğu sırasında bel omurlarının ve servikal bölgelerinin tek tek bileşenlerinin tekrarlayan ultrason tabanlı fokal değerlendirmelerini yapabilmelerini araştırmıştır.Çalışmaya 9 sağlıklı astronot dahil edilmiştir.Deneysel çerçeve, preflight ve postflight MRI tetkikleri, preflight ve postflight ABD tetkikleri ve ISS'de astronotun uygulanması sırasında lomber ve servikal omurgada yapılan in-flight ultrasonografi incelemelerinden oluşmuştur.

Sonuç olarak, US, zor koşullar altında taşınabilir ve çok yönlü bir diagnostik görüntüleme yöntemi olarak etkinliği kanıtlanmıştır. Bu çalışma, US'nin mekansal bütünlüğünü ve ISS'deki uzayın aşırı ortamında meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesinde potansiyel bir rolü olduğunu göstermektedir. Bu görüntüleme tekniğini desteklemek ve uzun süreli uzay aralıklarında uçuş-içi omurga bozuklukları ile ilgili daha büyük bir veri tabanı oluşturmak için daha fazla araştırma yapılmalı ve bu bulgular mikrogravite karşı önlemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine dahil edilmelidir.


Referans
Real-timeUltrasound Assessment of Astronaut SpinalAnatomyandDisorders on the International Space Station. Kathleen M. Garcia, BSc, Michael F. Harrison, MD, PhD , Ashot E. Sargsyan, MD, Douglas Ebert, PhD, Scott A. Dulchavsky, MD, PhD. 2017 by the American Institute of Ultrasound inMedicine | J UltrasoundMed 2018; 37:987–999 | 0278-4297

Özet

Bu çalışmanın amacı uzun süreli uzay boşluğu sırasında omurganın ön lomber ve servikal bölgelerinin tanısal görüntülerini elde etmek için bir yöntem geliştirmektir.

Uluslararası Uzay İstasyonunda Astronot Spinal Anatomisi ve Bozukluklarının US Değerlendirmesi Nasıl Olmalıdır?